KAASHOEKGENEALOGIE.NL
©Wim 2001
<
>
Stamreeks: generatie 1: Hessel Dircks & Ytje Idses Banga. generatie 2: Ids Hessels & Antje Pieters. generatie 3: Ids (Eedts Yds) Hessel & Welmoed Jans. generatie 4: Jacob Taekes & Welmoed Idses. generatie 5: Jan Jacobs (Goudberg) & Antje Dirks Kloosterman. generatie 6: Dirk Jans Goudberg & Jetske Gerbrands Bos. generatie 7: Jacob Durks Goudberg & Dybera Ates Kloostra. generatie 8: Jacob Goudberg & Ytje Rintjema. generatie 9: Fokeltje Goudberg & Sjoerd van der Kooi. generatie 10: Tjeerd van der Kooi & Jantje Pekel.
1 Hessel Dircks (*1585), zoon van Dirck, geboren in 1560. Hessel trouwde in 1615 in Ternaard, met Ytje Idses Banga, dochter van Ids Dircks Banga en Doed Minckes. 1.1. Ids Hessel (Banga) is geboren in 1615 in Ternaard, zoon van Hessel Dircks (1) en Ytje Idses Banga. Ids is overleden in 1657 in Ternaard, 41 of 42 jaar oud. Ids trouwde met Antje Pieters. Antje is geboren in 1615 in Ternaard. Antje is overleden op 25 december 1673 in Ternaard, 57 of 58 jaar oud. Kind van Ids en Antje: 1.1.1. Ids Hessel is geboren in 1615 in Ternaard, zoon van Ids Hessel (Banga) (1.1) en Antje Pieters. Ids is overleden in 1657 in Ternaard, 41 of 42 jaar oud. Ids trouwde met Welmoed Jans. Welmoed is geboren in 1640 in Ternaard. Welmoed is overleden. Kind van Ids en Welmoed: 1.1.1.1. Jacob Taekes, zoon van Ids Hessel (1.1.1) en Welmoed Jans. Hij is gedoopt op 9 augustus 1705 in Ternaard. Jacob is overleden. Jacob trouwde met Welmoed Idses. Welmoed is een dochter van Ids Hessels en Trijntje Jans. Zij is gedoopt op 9 augustus 1705 in Hantumhuizen. Welmoed is overleden. Kinderen van Jacob en Welmoed: 1.1.1.1.1. Ids Taekes is geboren in 1737 in Aalsum, zoon van Jacob Taekes (1.1.1.1) en Welmoed Idses. Ids is overleden in 1798 in Kollum, 60 of 61 jaar oud. Ids trouwde met Aagje Ekkes. Aagje is geboren in 1740. Aagje is overleden in 1777, 36 of 37 jaar oud. 1.1.1.1.2. Anne Jacobs Groenland, zoon van Jacob Taekes (1.1.1.1) en Welmoed Idses. Hij is gedoopt op 13 juli 1738 in Aalsum. Anne is overleden op 13 april 1811 in Kollum, 72 jaar oud. Anne trouwde, 30 jaar oud, op 21 mei 1769 in Kollum met Eltie Berends Postra, 23 jaar oud. Eltie is geboren op 3 maart 1746 in Gerkesklooster, dochter van Beerent Wijnants en Foske Autes. Zij is gedoopt op 3 april 1746 in Gerkesklooster. Eltie is overleden. 1.1.1.1.3. Jan Jacobs (Goudberg), zoon van Jacob Taekes (1.1.1.1) en Welmoed Idses. Hij is gedoopt op 18 januari 1739 in Aalsum. Jan is overleden op 11 januari 1825 in Buitenpost, 85 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 20 januari 1765 in Kollum met Antje Dirks Kloosterman, 27 jaar oud. Antje is een dochter van Dirk Dirks en Aaltje Dirks. Zij is gedoopt op 24 november 1737 in Gerkesklooster. Antje is overleden op 30 juni 1813 in Augsbuurt, 75 jaar oud. Antje heeft op 11 maart 1813 de achternaam Kloosterman aangenomen. Kinderen van Jan en Antje: volg nieuw: 1. 1 Jan Jacobs (Goudberg), zoon van Jacob Taekes (1.1.1.1) en Welmoed Idses. Hij is gedoopt op 18 januari 1739 in Aalsum. Jan is overleden op 11 januari 1825 in Buitenpost, 85 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 20 januari 1765 in Kollum met Antje Dirks Kloosterman, 27 jaar oud. Antje is een dochter van Dirk Dirks en Aaltje Dirks. Zij is gedoopt op 24 november 1737 in Gerkesklooster. Antje is overleden op 30 juni 1813 in Augsbuurt, 75 jaar oud. Antje heeft op 11 maart 1813 de achternaam Kloosterman aangenomen. Kinderen van Jan en Antje: 1.1. Dirk Jans (Goudberg) is geboren op 12 maart 1766 in Kollumerland, zoon van Jan Jacobs (Goudberg) (1) en Antje Dirks Kloosterman. Hij is gedoopt op 18 mei 1766 in Kollumerland. Dirk is overleden op 30 december 1828 in Kollumerland, 62 jaar oud. Dirk trouwde, 31 jaar oud, op 21 oktober 1797 in Burum met Jetske Gerbrands Bos, 30 jaar oud. Dirk Jans nam op 30 januari 1812 de achternaam Goudberg aan. Jetske is geboren in augustus 1767 in Lutjegast, dochter van Gerbrand Fransen en Tonniscke Tonnis. Zij is gedoopt op 13 september 1767 in Lutjegast. Jetske is overleden op 18 maart 1847 in Kollumerland, 79 jaar oud. Kinderen van Dirk en Jetske: (stamreeks) 1.1.1. Jan Dirks Jans (Goudberg) is geboren in 1785 in Burum, zoon van Dirk Jans (Goudberg) (1.1) en Jetske Gerbrands Bos. Jan is overleden. Jan trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 4 september 1816 in Kollum met Magdalena (Helena) Snijder, 23 of 24 jaar oud. Helena is geboren in 1792 in Bergen op Zoom, dochter van Johan Georg Snijder en Margrietha Hagenaar. Helena is overleden. Kinderen van Jan en Helena: 1.1.1.1. Franske Jans (Goudberg), geboren op 20 november 1818 in Kollumerland. Franske is overleden op 9 mei 1859 in Kollumerland, 40 jaar oud. 1.1.1.2. Johannes Goudberg, geboren op 16 augustus 1821 in Kollumerland. Johannes is overleden. 1.1.1.3. Dirk Goudberg is geboren op 22 maart 1824 in Kollumerland, zoon van Jan Dirks Jans (Goudberg) (1.1.1) en Magdalena (Helena) Snijder. Dirk is overleden op 1 juli 1889 in Burum, 65 jaar oud. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 25 mei 1851 in Groningen met Eefke Keizer, 29 jaar oud. Eefke is geboren op 11 juli 1821 in Hoogezand, dochter van Hidde Mennes Keizer en Martje Pieters Dooijes. Eefke is overleden op 2 maart 1907 in Groningen, 85 jaar oud. Kind van Dirk en Eefke: 1.1.1.3.1. Hinderkien Goudberg is geboren op 4 augustus 1849 in Groningen, dochter van Dirk Goudberg (1.1.1.3) en Eefke Keizer. Hinderkien is overleden op 24 november 1904 in Haren, 55 jaar oud. Hinderkien trouwde, 23 jaar oud, op 8 mei 1873 in Groningen met Jan van den Berg, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1846 in ’s- Gravenhage. Jan is overleden op 26 september 1932 in Haren, 85 of 86 jaar oud. 1.1.1.4. Grietje Goudberg, geboren op 12 september 1826 in Kollumerland. Grietje is overleden op 17 januari 1827 in Kollumerland, 4 maanden oud. 1.1.1.5. Jan Jans (Goudberg), geboren op 18 juni 1828 in Kollumerland. Jan is overleden. 1.1.1.6. Grietje Goudberg is geboren op 9 juli 1831 in Kollumerland, dochter van Jan Dirks Jans (Goudberg) (1.1.1) en Magdalena (Helena) Snijder. Grietje is overleden op 28 mei 1902 in Kollumerland, 70 jaar oud. Grietje (1) trouwde, 26 jaar oud, op 22 mei 1858 in Kollumerland met Johannes Eelkes Wiersma, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 22 januari 1831 in Kollumerland, zoon van Eelke Wiersma Wiersma en Aaltje Johannes Koop. Johannes is overleden op 21 juni 1864 in Kollumerland, 33 jaar oud. Grietje (2) trouwde, 34 jaar oud, op 12 mei 1866 in Kollumerland met Jilles de Jong, 36 jaar oud. Jilles is geboren op 2 mei 1830 in Dantumadeel, zoon van Wytske Sikkes de Jong en Janke Everts van der Wiel. Jilles is overleden. 1.1.1.7. Antje Goudberg is geboren op 29 januari 1834 in Kollumerland, dochter van Jan Dirks Jans (Goudberg) (1.1.1) en Magdalena (Helena) Snijder. Antje is overleden. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 5 april 1863 in Groningen met Feije Hessenius, 29 jaar oud. Feije is geboren op 18 november 1833 in Thren, Ambt Leer (D). Feije is overleden. 1.1.2. Jacob Durks Goudberg is geboren op 1 februari 1795 in Burum, zoon van Dirk Jans (Goudberg) (1.1) en Jetske Gerbrands Bos. Hij is gedoopt op 24 februari 1795 in Burum. Jacob is overleden op 11 april 1838 in Burum, 43 jaar oud. Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 8 mei 1817 in Burum met Dybera Ates Kloostra, 22 jaar oud. Dybera is geboren op 18 oktober 1794 in Munnekerzijl, dochter van Ate Jochems Kloostra en Geertje Jans. Zij is gedoopt op 16 november 1794 in Munnekerzijl. Dybera is overleden op 3 april 1862 in Burum, 67 jaar oud. Kinderen van Jacob en Dybera: (stamreeks) 1.1.2.1. Gertje Goudberg is geboren op 20 december 1817 in Kollumerland, dochter van Jacob Durks Goudberg (1.1.2) en Dybera Ates Kloostra. Gertje is overleden op 14 november 1899 in Munnekerzijl, 81 jaar oud. Gertje trouwde, 34 jaar oud, op 13 november 1852 in Achtkarspelen met Johannes Jansma, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 13 maart 1819 in Oudega, zoon van Jan Johannes Jansma en Rinske Bouwes Zijlstra. Johannes is overleden op 26 augustus 1869 in Twijzel, 50 jaar oud. Kinderen van Gertje en Johannes: 1.1.2.1.1. N.N. Jansma, levenloos geboren zoon, geboren op 29 maart 1855 in Twijzel. 1.1.2.1.2. Jan Jansma, geboren op 1 maart 1856 in Achtkarspelen. Jan is overleden op 30 augustus 1863 in Twijzel, 7 jaar oud. 1.1.2.1.3. Renskje Jansma is geboren op 17 juli 1858 in Achtkarspelen, dochter van Johannes Jansma en Gertje Goudberg (1.1.2.1). Renskje is overleden op 26 februari 1941 in Kollum, 82 jaar oud. Renskje trouwde, 27 jaar oud, op 14 november 1885 in Kollumerland met Pieter van der Zwaag, 37 jaar oud. Pieter is geboren op 19 april 1848 in Kollum, zoon van Sjoerd Pieters van der Zwaag en Sjoukje de Vries. Pieter is overleden. 1.1.2.2. Elske Goudberg, geboren in 1819 in Burum. Elske is overleden op 6 oktober 1851 in Burum, 31 of 32 jaar oud. 1.1.2.3. Durk Jacobs Goudberg is geboren op 27 februari 1820 in Burum, zoon van Jacob Durks Goudberg (1.1.2) en Dybera Ates Kloostra. Durk is overleden op 30 mei 1887 in Burum, 67 jaar oud. Durk trouwde, 23 jaar oud, op 9 december 1843 in Kollumerland met Reintje Douwes Douma, 23 jaar oud. Reintje is geboren op 1 juni 1820 in Oostermeer, dochter van Reintje Douwes Douma. Reintje is overleden op 28 april 1862 in Burum, 41 jaar oud. Kinderen van Durk en Reintje: (stamreeks) 1.1.2.3.1. Douwe Durks Goudberg, geboren op 13 maart 1844 in Kollumerland. Douwe is overleden. militaire dienst: 18 maart 1864. 1.1.2.3.2. Dibora Durks Goudberg is geboren op 18 mei 1849 in Burum, dochter van Durk Jacobs Goudberg (1.1.2.3) en Reintje Douwes Douma. Dibora is overleden op 13 mei 1925 in Kollum, 75 jaar oud. Dibora trouwde, 30 jaar oud, op 19 mei 1879 in Grootegast met Klaas Mosselaar, 29 jaar oud. Klaas is geboren op 15 augustus 1849 in Lutjegast, zoon van Rienk Klasen Mosselaar en Aaltje Siebes Hamstra. Klaas is overleden op 14 februari 1925 in Burum, 75 jaar oud. 1.1.2.3.3. Jacob Durks Goudberg, geboren op 22 april 1852 in Kollum. Jacob is overleden vóór 1854 in Kollum, ten hoogste 2 jaar oud. 1.1.2.3.4. Jacob Goudberg is geboren op 27 april 1854 in Burum, zoon van Durk Jacobs Goudberg (1.1.2.3) en Reintje Douwes Douma. Jacob is overleden op 28 augustus 1943 in Hiaure, 89 jaar oud. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1882 in Hoogkerk met Ytje (Jacobs) Rintjema, 22 jaar oud. Ytje is geboren op 9 september 1859 in Rinsumageest, dochter van Jacob Tjeerds Rintjema. Ytje is overleden op 11 december 1937 in Hiaure, 78 jaar oud. Kinderen van Jacob en Ytje: (stamreeks) 1.1.2.3.4.1. Dirk Goudberg is geboren op 15 februari 1885 in Grijpskerk, zoon van Jacob Goudberg (1.1.2.3.4) en Ytje (Jacobs) Rintjema. Dirk is overleden op 23 mei 1967 in Hiaure, 82 jaar oud. Dirk (1) trouwde, 27 jaar oud, op 16 mei 1912 in Westdongeradeel met Antje Glas, 32 jaar oud. Antje is geboren op 12 juni 1879 in Hantum, dochter van Hermanus Everts Glas en Renske Jacobs Rintjema. Antje is overleden op 25 januari 1918 in Westdongeradeel, 38 jaar oud. Dirk (2) trouwde, 35 jaar oud, op 6 mei 1920 in Westdongeradeel met Renske van der Woude, 27 of 28 jaar oud. Renske is geboren in 1892, dochter van Wopke Dirks van der Woude en Trijntje Kornelis Hofman. Renske is overleden op 2 januari 1968 in Hiaure, 75 of 76 jaar oud. 1.1.2.3.4.2. Fokeltje Goudberg is geboren op 24 november 1888 in Hiaure, dochter van Jacob Goudberg (1.1.2.3.4) en Ytje (Jacobs) Rintjema. Fokeltje is overleden op 9 augustus 1984 in Hoensbroek, 95 jaar oud. Fokeltje trouwde, 23 jaar oud, op 16 mei 1912 in Westdongeradeel met Sjoerd van der Kooi, 21 jaar oud. Sjoerd is geboren op 26 juni 1890 in Janum, zoon van Tjeerd van der Kooi en Baukje (Sjoerds) van der Zwaag. Sjoerd is overleden op 24 december 1957 in Hoensbroek, 67 jaar oud. Kinderen van Fokeltje en Sjoerd: 1.1.2.3.4.2.1. Tjeerd van der Kooi, geboren op 16 februari 1913 in Hiaure. Tjeerd is overleden op 13 februari 1999 in Brunssum, 85 jaar oud.Hij is begraven op 18 februari 1999 in Hoensbroek. Tjeerd trouwde, 20 jaar oud, op 12 mei 1933 in Beilen met Jantje Pekel, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 4 mei 1910 in Beilen, dochter van Jan Pekel en Marchje van Achteren. Jantje is overleden op 27 december 2003 in Hoensbroek, 93 jaar oud. 1.1.2.3.4.2.2. Jacob van der Kooi, geboren op 27 augustus 1914 in Dokkum. Jacob is overleden op 14 september 1995 in Oosterwolde, 81 jaar oud. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 30 april 1940 in Beilen met Grietje Pals, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 16 februari 1917 in Bloemendaal, dochter van Jan Pals en Sijkedina Bouwsma. Grietje is overleden op 9 april 2007 in Harderwijk, 90 jaar oud. Zij is begraven in Donkerbroek. 1.1.2.3.4.2.3. Baukje van der Kooi, geboren op 7 juni 1916 in Dokkum. Baukje is overleden op 13 mei 2003 in Goes, 86 jaar oud. Zij is begraven in Kloetinge. Baukje trouwde, 23 jaar oud, in april 1940 in Beilen met Jan van den Berg, 21 jaar oud. Jan is geboren op 18 april 1918 in Nijeveen, zoon van Geugien van den Berg en Hendrikje Courtz. Jan is overleden op 1 april 2006 in Sommelsdijk, 87 jaar oud.Hij is begraven in Kloetinge. 1.1.2.3.4.2.4. Dirk van der Kooi, geboren op 1 januari 1920 in Dokkum. Dirk is overleden op 11 december 1999 in Chilliwalk, Canada, 79 jaar oud. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 12 oktober 1944 in ` met Geertje van der Veen, 28 jaar oud. Geertje is geboren op 4 mei 1916 in Bergum. Geertje is overleden. 1.1.2.3.4.2.5. Yde van der Kooi, geboren op 20 december 1921 in Oenkerk. Yde is overleden in 2015 in Canada, 91 of 92 jaar oud. 1.1.2.3.4.2.6. Luitzen van der Kooi, geboren op 9 oktober 1927 in Oenkerk. Luitzen is overleden op 4 juni 1979 in Cezy Fr, 51 jaar oud. 1.1.2.4. Tjitske Goudberg, geboren in 1825 in Burum. Tjitske is overleden op 23 januari 1887 in Kollumerland, 61 of 62 jaar oud. 1.1.3. Frans Dirks Jans (Goudberg), geboren op 17 april 1798 in Kollum. Hij is gedoopt op 17 mei 1798 in Kollum. Frans is overleden op 23 oktober 1817 in Groningen, 19 jaar oud. Frans bleef ongehuwd. 1.1.4. Antje Goudberg is geboren op 9 december 1799 in Burum, dochter van Dirk Jans (Goudberg) (1.1) en Jetske Gerbrands Bos. Zij is gedoopt op 19 januari 1800 in Kollum. Antje is overleden op 22 december 1839 in Burum, 40 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op 25 april 1819 in Burum met Kornelis Tjeerds Sjarda (Sjaarda), 20 jaar oud. Kornelis is geboren op 14 juni 1798 in Burum, zoon van Tjeerd Jentjes Sjarda en Saakjen Jetses de Jong. Kornelis is overleden op 10 februari 1854 in Burum, 55 jaar oud. Kinderen van Antje en Kornelis: 1.1.4.1. Frans Sjaarda is geboren op 24 oktober 1820 in Burum, zoon van Kornelis Tjeerds Sjarda en Antje Goudberg (1.1.4). Frans is overleden in USA. Frans trouwde, 28 jaar oud, op 13 oktober 1849 in Kollum met Yttje Hendriks Dijkstra, 22 jaar oud. Yttje is geboren op 25 februari 1827 in Gerkesklooster, dochter van Hendrik Wybes Dijkstra en Trijntje Sjoerds de Vries. Yttje is overleden op 2 april 1851 in Burum, 24 jaar oud. 1.1.4.2. Saakje Sjarda, geboren op 6 april 1823 in Burum. Saakje is overleden op 17 juni 1834 in Burum, 11 jaar oud. 1.1.4.3. Durk Cornelis Sjarda is geboren op 16 maart 1826 in Kollum, zoon van Kornelis Tjeerds Sjarda en Antje Goudberg (1.1.4). Durk is overleden op 27 februari 1887 in Muskegon, Michigan, USA, 60 jaar oud. Durk trouwde, 23 jaar oud, op 19 april 1849 in Ulrum (Gr) met Eltje Kornelis Speelman, 18 of 19 jaar oud. Eltje is geboren in 1830 in Vliedorp (Gr), dochter van Kornelis Jans Speelman en Janna Harms Reitsma. Eltje is overleden. 1.1.4.4. Tjitske Kornelis Sjarda, geboren op 3 juli 1831 in Burum. Tjitske is overleden op 6 oktober 1850 in Appingedam, 19 jaar oud. 1.1.4.5. Hiltje Kornelis Sjarda, geboren op 19 juni 1834 in Burum. Hiltje is overleden op 7 april 1835 in Burum, 9 maanden oud. 1.1.4.6. Saakje Sjarda, geboren op 25 augustus 1837 in Burum. Saakje is overleden op 9 augustus 1841 in Burum, 3 jaar oud. 1.1.5. Teuniske Dirks Goudberg is geboren op 10 februari 1805 in Kollum, dochter van Dirk Jans (Goudberg) (1.1) en Jetske Gerbrands Bos. Zij is gedoopt op 10 maart 1805 in Kollum. Teuniske is overleden op 5 oktober 1859 in Kollum, 54 jaar oud. Teuniske trouwde, 40 jaar oud, op 25 januari 1846 in Kollumerland met Hylke Kornelis Pol, 40 jaar oud. Hylke is geboren op 27 oktober 1805 in Munnekerzijl, zoon van Kornelis Pol en Tetje Jans. Hylke is overleden op 12 maart 1857 in Grijpskerk, 51 jaar oud. 1.1.6. Gerbrand Durks Goudberg is geboren op 21 april 1807 in Kollum, zoon van Dirk Jans (Goudberg) (1.1) en Jetske Gerbrands Bos. Hij is gedoopt op 17 mei 1807 in Kollum. Gerbrand is overleden op 2 april 1878 in Burum, 70 jaar oud. Gerbrand (1) trouwde, 28 jaar oud, op 24 april 1835 in Kollum met Ritsje Jacobs Alles, 24 jaar oud. Ritsje is geboren op 2 maart 1811 in Burum, dochter van Jacob Jans Alles en Trijntje Haans. Ritsje is overleden op 6 april 1838 in Burum, 27 jaar oud. Gerbrand (2) trouwde, 35 jaar oud, op 14 mei 1842 in Kollumerland met Geertje Eiderts Bol, 24 jaar oud. Geertje is geboren op 6 april 1818 in Niebert, dochter van Eeldert Klasens Bol en Imke Jans Smit. Geertje is overleden op 24 september 1847 in Kollum, 29 jaar oud. Gerbrand (3) trouwde, 41 jaar oud, op 23 december 1848 in Kollumerland met Martje Gerrits Bos, 57 jaar oud. Martje is geboren op 6 september 1791 in Burum, dochter van Gerrit Nekles Bos en Hiltje Feykes Boersma. Martje is overleden op 4 september 1877 in Burum, 85 jaar oud. Kind van Gerbrand en Geertje: 1.1.6.1. Emke Gerbrands Goudberg is geboren op 14 november 1843 in Burum, dochter van Gerbrand Durks Goudberg (1.1.6) en Geertje Eiderts Bol. Emke is overleden op 13 april 1892 in Munnekerzijl, 48 jaar oud. Emke trouwde, 25 jaar oud, op 24 juni 1869 in Kollumerland met Jannes Thomas Stienstra, 26 jaar oud. Jannes is geboren op 20 februari 1843 in Burum, zoon van Thomas Mients Stienstra en Hesseltje Jannes de Haan. Jannes is overleden op 28 februari 1915 in Munnekerzijl, 72 jaar oud. 1.1.7. Willem Dirks Goudberg is geboren op 21 mei 1811 in Kollum, zoon van Dirk Jans (Goudberg) (1.1) en Jetske Gerbrands Bos. Hij is gedoopt op 16 juni 1811 in Kollum. Willem is overleden op 21 november 1895 in Visvliet (Gr), 84 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 3 december 1835 in Kollum met Heika Daniëls Cock, 23 jaar oud. Heika is geboren op 4 april 1812 in Groningen, dochter van Daniel Cock en Eke Pieters Stienstra. Heika is overleden op 7 januari 1894 in Oldehove, 81 jaar oud. Kinderen van Willem en Heika: 1.1.7.1. Eke Willems Goudberg is geboren op 25 oktober 1837 in Burum, zoon van Willem Dirks Goudberg (1.1.7) en Heika Daniëls Cock. Eke is overleden op 26 juli 1912 in Munnekerzijl, 74 jaar oud. Eke trouwde, 25 jaar oud, op 25 april 1863 in Achtkarspelen met Lubbert Jelkes Postma, 23 jaar oud. Lubbert is geboren op 8 september 1839 in Burum. Lubbert is overleden op 19 september 1909 in Burum, 70 jaar oud. Kinderen van Eke en Lubbert: 1.1.7.1.1. Hyka Lubberts Goudberg is geboren op 6 november 1866 in Burum, dochter van Eke Willems Goudberg (1.1.7.1) en Lubbert Jelkes Postma. Hyka is overleden op 6 december 1945 in Engwierum, 79 jaar oud. Hyka trouwde, 23 jaar oud, op 17 mei 1890 in Kollumerland met Willem Jans Stuursma, 22 jaar oud. Willem is geboren op 30 mei 1867 in Munnekerzijl, zoon van Jan Willems Stuursma en Klaaske Kerkstra. Willem is overleden op 29 maart 1954 in Engwierum, 86 jaar oud. Kinderen van Hyka en Willem: 1.1.7.1.1.1. Lubbert Willems Stuursma is geboren op 3 september 1893 in Munnekezijl, zoon van Willem Jans Stuursma en Hyka Lubberts Goudberg (1.1.7.1.1). Lubbert is overleden op 28 juli 1973 in Dokkum, 79 jaar oud. Lubbert trouwde, 24 jaar oud, op 2 mei 1918 in Kollumerland met Folkedina Johannes Westra, 28 jaar oud. Folkedina is geboren op 3 december 1889 in Burum, dochter van Johannes Westra en Ytje Roorda. Folkedina is overleden op 14 november 1958 in Dokkum, 68 jaar oud. 1.1.7.1.1.2. Eke Willems Stuursma, geboren op 28 januari 1897 in Munnekezijl. Eke is overleden op 3 maart 1963 in Onderdendam (Gr), 66 jaar oud. 1.1.7.1.2. Willemke Lubberts Goudberg is geboren op 3 augustus 1869 in Burum, dochter van Eke Willems Goudberg (1.1.7.1) en Lubbert Jelkes Postma. Willemke is overleden op 3 september 1927 in Grand Rapids, Michigan, USA, 58 jaar oud. Willemke trouwde, 53 jaar oud, op 22 maart 1923 in Grand Rapids, Michigan, USA met Jan Reinders (John) van der Kooi, 54 jaar oud. John is geboren op 4 maart 1869 in Oostdongeradeel, zoon van Reinder Jans van der Kooi en Elisabeth Jacobs Eelkema. John is overleden op 8 maart 1960 in Grand Rapids, Michigan, USA, 91 jaar oud. 1.1.7.1.3. Sjoukje Lubberts Goudberg, geboren op 3 augustus 1869 in Kollumerland. Sjoukje is overleden. 1.1.7.2. Tetske Willems Goudberg is geboren op 1 april 1840 in Burum, dochter van Willem Dirks Goudberg (1.1.7) en Heika Daniëls Cock. Tetske is overleden. Tetske trouwde, 25 jaar oud, op 25 november 1865 in Achtkarspelen met Sjoerd Popkes Veenstra, 31 jaar oud. Sjoerd is geboren op 22 april 1834 in Kooten, zoon van Popke Fokkes Veenstra en Marijke Andries Warman. Sjoerd is overleden op 20 juli 1901 in Visvliet (Gr), 67 jaar oud. Kinderen van Tetske en Sjoerd: 1.1.7.2.1. Hiektje Sjoerds Veenstra is geboren op 14 oktober 1866 in Niehove (Zuidhorn), dochter van Sjoerd Popkes Veenstra en Tetske Willems Goudberg (1.1.7.2). Hiektje is overleden op 9 maart 1950 in Hoogkerk, 83 jaar oud. Hiektje trouwde, 20 jaar oud, op 25 mei 1887 in Grijpskerk met Jan Pieters van der Molen, 25 jaar oud. Jan is geboren op 19 april 1862 in Gerkesklooster, zoon van Pieter Jans van der Molen en Antje Jacobs Nauta. Jan is overleden op 17 februari 1943 in Hoogkerk, 80 jaar oud. Kinderen van Hiektje en Jan: 1.1.7.2.1.1. Tjitske Jans van der Molen, geboren op 13 maart 1888 in Visvliet (Gr). Tjitske is overleden. 1.1.7.2.1.2. Pieter Jans van der Molen is geboren op 20 december 1891 in Visvliet (Gr), zoon van Jan Pieters van der Molen en Hiektje Sjoerds Veenstra (1.1.7.2.1). Pieter is overleden op 3 februari 1947 in Oldehove, 55 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 2 juni 1917 in Grijpskerk met Maaike Hendriks Lollinga, 23 jaar oud. Maaike is geboren op 3 juli 1893 in Burum, dochter van Hendrik Pieters Lollinga en Sara Taekes Westra. Maaike is overleden op 23 mei 1975 in Oldehove, 81 jaar oud. Kind van Pieter en Maaike: 1.1.7.2.1.2.1. Hiektje Pieters van der Molen, geboren op 16 juni 1921 in Pieterzijl. Hiektje is overleden op 11 april 1954 in Oldehove, 32 jaar oud. 1.1.7.2.2. Popke Sjoerds Veenstra is geboren op 16 december 1867 in Twijzel, zoon van Sjoerd Popkes Veenstra en Tetske Willems Goudberg (1.1.7.2). Popke is overleden op 23 februari 1922 in Marum, 54 jaar oud. Popke trouwde, 23 jaar oud, op 1 augustus 1891 in Grijpskerk met Wietske Pieters Slotema, 21 jaar oud. Wietske is geboren op 22 oktober 1869 in Zevenhuizen (Leek), dochter van Pieter Wolters Slotema en Roelfke Louwes van der Lei. Wietske is overleden op 17 maart 1957 in Marum, 87 jaar oud. 1.1.7.2.3. Willem Sjoerds Veenstra, geboren op 7 april 1872 in Pieterzijl. Willem is overleden op 7 april 1964 in Groningen, 92 jaar oud. 1.1.7.2.4. Maria Sjoerds Veenstra, geboren op 1 juni 1879 in Burum. Maria is overleden op 15 januari 1960 in Noordhorn, 80 jaar oud. 1.1.7.2.5. Daniël Sjoerds Veenstra, geboren op 23 juli 1883 in Visvliet (Gr). Daniël is overleden. 1.1.7.3. Franske Willems Goudberg is geboren op 28 april 1844 in Burum, dochter van Willem Dirks Goudberg (1.1.7) en Heika Daniëls Cock. Franske is overleden. Franske trouwde, 26 jaar oud, op 19 november 1870 in Grijpskerk met Johannes Jelles de Groot, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 29 december 1843 in Oranjewoud (Fr), zoon van Jelle Baekes de Groot en Trijntje Johannes Luckes. Johannes is overleden. 1.1.7.4. Gerbrand Willems Goudberg, geboren op 8 juni 1849 in Burum. Gerbrand is overleden. 1.1.7.5. Antje Willems Goudberg, geboren op 7 mei 1852 in Kollum. Antje is overleden op 11 mei 1935 in Kollum, 83 jaar oud. 1.2. Janke Jans (Goudberg) . Zij is gedoopt op 4 januari 1767 in Kollum. Janke is overleden vóór 1806 in Burum, ten hoogste 39 jaar oud. 1.3. Jacob Jans (Goudberg). Hij is gedoopt op 12 november 1769 in Kollum. Jacob is overleden vóór 1806 in Burum, ten hoogste 37 jaar oud. 1.4. Welmoed Jans Jans (Goudberg), dochter van Jan Jacobs (Goudberg) (1) en Antje Dirks Kloosterman. Zij is gedoopt op 13 februari 1774 in Kollum. Welmoed is overleden op 27 september 1858 in Buitenpost, 84 jaar oud. Welmoed trouwde, 26 jaar oud, op 10 augustus 1800 in Augsbuurt met Melle Foppes Smedes, 24 jaar oud. Melle is een zoon van Foppe Harmens en Jeltje Melles. Hij is gedoopt op 9 juni 1776 in Garijp. Melle is overleden op 27 juni 1828 in Buitenpost, 52 jaar oud. Kinderen van Welmoed en Melle: 1.4.1. Foppe Smedes is geboren op 10 januari 1801 in Augsbuurt, zoon van Melle Foppes Smedes en Welmoed Jans Jans (Goudberg) (1.4). Hij is gedoopt op 15 februari 1801 in Augsbuurt. Foppe is overleden op 16 mei 1835 in Metslawier, 34 jaar oud. Foppe trouwde, 21 jaar oud, op 18 mei 1822 in Achtkarspelen met Grietje Taekes Wiersma, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 8 maart 1798 in Blija, dochter van Taeke Popkes en Menske Kornelis. Zij is gedoopt op 22 april 1798 in Blija. Grietje is overleden op 26 januari 1839 in Metslawier, 40 jaar oud. Kinderen van Foppe en Grietje: 1.4.1.1. Welmoed Foppes Smedes is geboren op 7 november 1822 in Optwijzel, dochter van Foppe Smedes (1.4.1) en Grietje Taekes Wiersma. Welmoed is overleden op 26 februari 1909 in Dantumadeel, 86 jaar oud. Welmoed trouwde, 35 jaar oud, op 17 juli 1858 in Achtkarspelen met Hermannus Banning, 34 jaar oud. Hermannus is geboren op 18 juni 1824 in Noordhorn, zoon van Lammert Hermannus Banning en Maria Gerrits Reitinga. Hermannus is overleden op 2 oktober 1905 in Achtkarspelen, 81 jaar oud. 1.4.1.2. Melle Smedes, geboren op 12 februari 1824 in Metslawier. Melle is overleden op 20 februari 1824 in Metslawier, 8 dagen oud. 1.4.1.3. Minskje Smedes is geboren op 28 maart 1825 in Metslawier, dochter van Foppe Smedes (1.4.1) en Grietje Taekes Wiersma. Minskje is overleden. Minskje trouwde, 33 jaar oud, op 24 november 1858 in ’s-Gravenhage met Josephus Antonius Loijens, ongeveer 33 jaar oud. Josephus is geboren omstreeks 1825 in ’s-Gravenhage, zoon van Bartholomeus Loijens en Dimphora de Werd. Josephus is overleden. 1.4.1.4. Jeltje Smedes is geboren op 30 maart 1828 in Metslawier, dochter van Foppe Smedes (1.4.1) en Grietje Taekes Wiersma. Jeltje is overleden op 7 augustus 1886 in Hallum, 58 jaar oud. Jeltje trouwde, 27 jaar oud, op 17 mei 1855 in Westdongeradeel met Bartel Tjebbes Peizel, 31 jaar oud. Bartel is geboren op 10 juli 1823 in Holwerd, zoon van Tjebbe Cornelis Peizel en Pietje Bartels Faber. Bartel is overleden op 15 december 1902 in Hallum, 79 jaar oud. 1.4.1.5. Antje Smedes, geboren op 12 november 1830 in Metslawier. Antje is overleden op 21 augustus 1831 in Metslawier, 9 maanden oud. 1.4.1.6. Antje Smedes is geboren op 13 september 1832 in Metslawier, dochter van Foppe Smedes (1.4.1) en Grietje Taekes Wiersma. Antje is overleden op 18 september 1899 in Buitenpost, 67 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 2 juni 1855 in Achtkarspelen met Bonne Klazes Stiksma, 24 jaar oud. Bonne is geboren op 9 augustus 1830 in Augsbuurt, zoon van Klaas Hendriks Stiksma en Bregtje Arjens Kuipers. Bonne is overleden op 20 april 1918 in Buitenpost, 87 jaar oud. 1.4.1.7. Tettje Smedes is geboren op 21 december 1834 in Metslawier, dochter van Foppe Smedes (1.4.1) en Grietje Taekes Wiersma. Tettje is overleden op 13 januari 1871 in Beerta, 36 jaar oud. Tettje trouwde, 31 jaar oud, op 14 november 1866 in Leeuwarden met Adam Schaafsma, 27 jaar oud. Adam is geboren op 12 augustus 1839 in Leeuwarden, zoon van Jan Tjallings Schaafsma en Trijntje Adams Koopmans. Adam is overleden op 25 november 1882 in Leeuwarden, 43 jaar oud. 1.4.2. Jan Melles Smedes is geboren op 12 december 1803 in Buitenpost, zoon van Melle Foppes Smedes en Welmoed Jans Jans (Goudberg) (1.4). Jan is overleden op 7 juni 1848 in Buitenpost, 44 jaar oud. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 1 november 1836 in Achtkarspelen met Corneliske Marks Boersma, 33 jaar oud. Corneliske is geboren op 13 maart 1803 in Gerkesklooster, dochter van Mark Wytzes Boersma en Adriaantje Sjoerds van Klooster. Corneliske is overleden op 21 augustus 1852 in Buitenpost, 49 jaar oud. 1.4.3. Jelte Melles Smedes is geboren op 4 november 1805 in Buitenpost, dochter van Melle Foppes Smedes en Welmoed Jans Jans (Goudberg) (1.4). Jelte is overleden op 8 april 1880 in Buitenpost, 74 jaar oud. Jelte trouwde, 28 jaar oud, op 9 mei 1834 in Achtkarspelen met Folkert Feikes van der Schaaf, 24 jaar oud. Folkert is geboren op 9 juli 1809 in Oostermeer, zoon van Feike Folkerts van der Schaaf en Gerritje Ouwes Nieuwstra. Folkert is overleden op 30 november 1883 in Buitenpost, 74 jaar oud. Kinderen van Jelte en Folkert: 1.4.3.1. Feike Folkerts van der Schaaf, geboren op 2 maart 1835 in Buitenpost. Feike is overleden op 18 april 1840 in Buitenpost, 5 jaar oud. 1.4.3.2. Welmoed Folkerts van der Schaaf, geboren op 8 mei 1836 in Buitenpost. Welmoed is overleden op 30 augustus 1836 in Buitenpost, 3 maanden oud. 1.4.3.3. Welmoed Folkerts van der Schaaf, geboren op 13 oktober 1837 in Buitenpost. Welmoed is overleden op 7 december 1839 in Buitenpost, 2 jaar oud. 1.4.3.4. Melle Folkerts van der Schaaf, geboren op 18 december 1839 in Buitenpost. Melle is overleden op 22 april 1899 in Buitenpost, 59 jaar oud. 1.4.3.5. Welmoed Folkerts van der Schaaf is geboren op 9 januari 1843 in Buitenpost, dochter van Folkert Feikes van der Schaaf en Jelte Melles Smedes (1.4.3). Welmoed is overleden op 3 juni 1930 in Buitenpost, 87 jaar oud. Welmoed trouwde, 27 jaar oud, op 21 oktober 1870 in Achtkarspelen met Gijsbert Feddes Haagsma, 33 jaar oud. Gijsbert is geboren op 25 september 1837 in Buitenpost, zoon van Fedde Joukes Haagsma en Folkje Jans Broersma. Gijsbert is overleden op 25 januari 1912 in Buitenpost, 74 jaar oud. 1.4.3.6. Gerritje Folkerts van der Schaaf is geboren op 3 juli 1845 in Buitenpost, dochter van Folkert Feikes van der Schaaf en Jelte Melles Smedes (1.4.3). Gerritje is overleden op 5 januari 1944 in Buitenpost, 98 jaar oud. Gerritje trouwde, 29 jaar oud, op 19 mei 1875 in Achtkarspelen met Roelof Jans Gosses, 26 jaar oud. Roelof is geboren op 20 december 1848 in Kollum, zoon van Jan Annes Gosses en Jeltje Alderts Kootstra. Roelof is overleden op 10 mei 1930 in Buitenpost, 81 jaar oud. 1.4.3.7. Feikje Folkerts van der Schaaf, geboren op 19 april 1849 in Buitenpost. Feikje is overleden op 12 mei 1865 in Buitenpost, 16 jaar oud. 1.4.4. Jacob Melles Smedes is geboren op 29 juni 1808 in Buitenpost, zoon van Melle Foppes Smedes en Welmoed Jans Jans (Goudberg) (1.4). Jacob is overleden op 17 augustus 1857 in Kollum, 49 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 6 december 1832 in Kollumerland met Janke Pieters van der Leest, 27 jaar oud. Janke is een dochter van Pieter Klazes van der Leest en Tjitske Reinders Faber. Zij is gedoopt op 14 april 1805 in Visvliet (Gr). Janke is overleden op 19 oktober 1859 in Kollum, 54 jaar oud. Kinderen van Jacob en Janke: 1.4.4.1. Melle Smedes is geboren op 26 september 1833 in Kollum, zoon van Jacob Melles Smedes (1.4.4) en Janke Pieters van der Leest. Melle is overleden op 28 september 1855 in Groningen, 22 jaar oud. Melle trouwde, 21 jaar oud, op 27 mei 1855 in Groningen met Dina Tits, 24 jaar oud. Dina is geboren op 22 oktober 1830 in Groningen, dochter van Wobbina Tits. Dina is overleden op 21 juli 1914 in Groningen, 83 jaar oud. Kind van Melle en Dina: 1.4.4.1.1. Melle Jacobs Smedes, geboren op 4 februari 1856 in Groningen. Melle is overleden op 5 juli 1866 in Groningen, 10 jaar oud. 1.4.4.2. Jan Smedes, geboren op 25 juli 1839 in Kollum. Jan is overleden op 18 maart 1864 in Kollum, 24 jaar oud. 1..4.4.3. Tjitske Smedes, geboren op 22 april 1842 in Kollum. Tjitske is overleden op 8 november 1864 in Kollum, 22 jaar oud. 1.4.4.4. Harm Smedes, geboren op 12 juni 1847 in Kollum. Harm is overleden op 13 december 1922 in Eindhoven, 75 jaar oud. 1.4.5. Antje Melles Smedes is geboren op 28 februari 1811 in Buitenpost, dochter van Melle Foppes Smedes en Welmoed Jans Jans (Goudberg) (1.4). Antje is overleden op 4 maart 1894 in Buitenpost, 83 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 13 mei 1837 in Achtkarspelen met Wytze Marks Boersma, 23 jaar oud. Wytze is geboren op 27 februari 1814 in Gerkesklooster, zoon van Mark Wytzes Boersma en Adriaantje Sjoerds van Klooster. Wytze is overleden op 27 september 1907 in Buitenpost, 93 jaar oud. Kinderen van Antje en Wytze: 1.4.5.1. Welmoed Wytzes Boersma is geboren op 14 augustus 1838 in Buitenpost, dochter van Wytze Marks Boersma en Antje Melles Smedes (1.4.5). Welmoed is overleden op 28 september 1926 in Termunten, 88 jaar oud. Welmoed trouwde, 35 jaar oud, op 7 mei 1874 in Achtkarspelen met Hillebrand Jans Brandsma, 35 jaar oud. Hillebrand is geboren op 13 februari 1839 in Opende, zoon van Jan Hillebrands Brandsma en Dieuke Oedzes Wijma. Hillebrand is overleden op 31 januari 1909 in Buitenpost, 69 jaar oud. 1.4.5.2. Mark Wytzes Boersma is geboren op 17 augustus 1842 in Buitenpost, zoon van Wytze Marks Boersma en Antje Melles Smedes (1.4.5). Mark is overleden op 27 juli 1922 in Eestrum, 79 jaar oud. Mark trouwde, 26 jaar oud, op 29 april 1869 in Kollumerland met Jeltje Gerrits Boersma, 20 jaar oud. Jeltje is geboren op 13 oktober 1848 in Kollum, dochter van Gerrit Lubberts Boersma en Janke Harkes Miedema. Jeltje is overleden op 13 oktober 1922 in Eestrum, 74 jaar oud. Kinderen van Mark en Jeltje: 1.4.5.2.1. Wytze Marks Boersma is geboren op 8 maart 1870 in Eestrum, zoon van Mark Wytzes Boersma (1.4.5.2) en Jeltje Gerrits Boersma. Wytze is overleden op 15 juli 1937 in St. Jacobiparochie, 67 jaar oud. Wytze trouwde met Sipkje Hendrikus Pors. Sipkje is geboren op 29 april 1867 in Anjum, dochter van Hendrikus Jans Pors en Ietske Hilbrands Brouwer. Sipkje is overleden op 5 maart 1952 in Het Bildt, 84 jaar oud. 1.4.5.2.2. Susanna Marks Boersma, geboren op 8 mei 1871 in Eestrum. Susanna is overleden op 14 september 1955 in Tietjerksteradeel, 84 jaar oud. 1.4.5.2.3. Gerrit Marks Boersma is geboren op 23 december 1872 in Eestrum, zoon van Mark Wytzes Boersma (1.4.5.2) en Jeltje Gerrits Boersma. Gerrit is overleden op 19 april 1945 in Zwaagwesteinde, 72 jaar oud. Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 11 mei 1901 in Tietjerksteradeel met Grietje Hendriks Buruma, 29 jaar oud. Grietje is geboren op 19 maart 1872 in Zwaagwesteinde, dochter van Hendrik Sjoukes Buruma en Lutske Aukes de Boer. Grietje is overleden op 4 september 1920 in Zwaagwesteinde, 48 jaar oud. 1.4.5.2.4. N.N. Boersma, levenloos geboren zoon, geboren op 4 augustus 1874 in Eestrum. 1.4.5.2.5. Melle Marks Boersma, geboren op 17 juli 1875 in Eestrum. Melle is overleden op 21 april 1876 in Eestrum, 9 maanden oud. 1.4.5.2.6. Antje Marks Boersma, geboren op 3 april 1877 in Eestrum. Antje is overleden op 18 mei 1958 in Tietjerksteradeel, 81 jaar oud. 1.4.5.2.7. Melle Marks Boersma is geboren op 14 juni 1879 in Eestrum, zoon van Mark Wytzes Boersma (1.4.5.2) en Jeltje Gerrits Boersma. Melle is overleden op 6 januari 1976 in Oosternijkerk, 96 jaar oud. Melle trouwde, 27 jaar oud, op 18 mei 1907 in Kollumerland met Janke Jacobs Veenstra, 32 jaar oud. Janke is geboren op 14 augustus 1874 in Westergeest, dochter van Jacob Libbes Veenstra en Bontje Tjeerds Postma. Janke is overleden op 23 maart 1954 in Oosternijkerk, 79 jaar oud. 1.4.5.2.8. Jacob Marks Boersma, geboren op 10 juni 1883 in Eestrum. Jacob is overleden op 18 februari 1966 in Eestrum, 82 jaar oud. 1.4.5.2.9. Janke Boersma, geboren op 10 juni 1883 in Eestrum. Janke is overleden. 1.4.5.2.10. Welmoed Marks Boersma, geboren op 25 december 1887 in Eestrum. Welmoed is overleden op 17 oktober 1966 in Eestrum, 78 jaar oud. 1.4.5.3. Melle Wytzes Boersma is geboren op 4 januari 1847 in Buitenpost, zoon van Wytze Marks Boersma en Antje Melles Smedes (1.4.5). Melle is overleden in 1910 in Michigan, USA, 62 of 63 jaar oud. Melle trouwde, 25 jaar oud, op 10 mei 1872 in Grijpskerk met Dieuwke Hendriks Koopman, 21 jaar oud. Dieuwke is geboren op 6 juli 1850 in Niekerk, dochter van Hendrik Jannes Koopman en Dieuwke Annes (\) Koning. Dieuwke is overleden in maart 1910 in Michigan, USA, 59 jaar oud. Kinderen van Melle en Dieuwke: 1.4.5.3.1. Adriaantje Boersma, geboren op 17 april 1873 in Grijpskerk. Adriaantje is overleden op 28 oktober 1941 in Michigan, USA, 68 jaar oud. 1.4.5.3.2. Hendrik (Henry) Boersma, geboren op 4 juni 1874 in Pieterzijl. Henry is overleden op 7 november 1951 in Riverside, Michigan, USA, 77 jaar oud. 1.4.5.3.3. Mark Boersma, geboren op 24 maart 1876 in Grijpskerk. Mark is overleden op 6 oktober 1967 in Michigan, USA, 91 jaar oud. 1.4.5.3.4. Wietze Boersma, geboren op 24 december 1878 in Grijpskerk. Wietze is overleden. 1.4.5.3.5. William Boersma, geboren in 1879 in Holland, Michigan, USA. William is overleden. 1.4.5.3.6. Anne (Anno) Boersma, geboren op 1 maart 1882 in Pieterzijl. Anno is overleden in 1966 in USA, 83 of 84 jaar oud. 1.4.5.3.7. Diederik Boersma, geboren op 23 augustus 1885 in Pieterzijl. Diederik is overleden op 2 december 1887 in Groningen, 2 jaar oud. 1.4.5.4. Adriaantje Wytzes Boersma, geboren op 22 mei 1851 in Buitenpost. Adriaantje is overleden op 28 oktober 1857 in Buitenpost, 6 jaar oud. 1.4.6. Harmen Melles Smedes is geboren op 25 januari 1814 in Buitenpost, zoon van Melle Foppes Smedes en Welmoed Jans Jans (Goudberg) (1.4). Harmen is overleden op 11 september 1868 in Buitenpost, 54 jaar oud. Harmen trouwde, 37 jaar oud, op 7 augustus 1851 in Achtkarspelen met Tjitske Metskes van der Kluft, 30 jaar oud. Tjitske is geboren op 1 januari 1821 in Bergum, dochter van Metske Klazes van der Kluft en Jitske Aebes Rispens. Tjitske is overleden op 10 maart 1905 in Buitenpost, 84 jaar oud. Kinderen van Harmen en Tjitske: 1.4.6.1. N.N. Smedes, levenloos geboren zoon, geboren op 7 september 1853 in Buitenpost. 1.4.6.2. Melle Harmens Smedes is geboren op 16 november 1854 in Buitenpost, zoon van Harmen Melles Smedes (1.4.6) en Tjitske Metskes van der Kluft. Melle is overleden op 19 augustus 1943 in Buitenpost, 88 jaar oud. Melle trouwde, 29 jaar oud, op 25 oktober 1884 in Kollumerland met Lutske Rispens, 21 jaar oud. Lutske is geboren op 22 januari 1863 in Burum. Lutske is overleden op 20 december 1946 in Buitenpost, 83 jaar oud. Kinderen van Melle en Lutske: 1.4.6.2.1. Harmen Melles Smedes is geboren op 10 augustus 1885 in Buitenpost, zoon van Melle Harmens Smedes (1.4.6.2) en Lutske Rispens. Harmen is overleden in oktober 1939 in Grand Rapids, Michigan, USA, 54 jaar oud. Harmen trouwde, 29 jaar oud, op 17 maart 1915 in Grand Rapids, Michigan, USA met Trijntje Nijdam, 33 jaar oud. Trijntje is geboren op 4 augustus 1881 in Tzummarum. Trijntje is overleden in december 1922 in Grand Rapids, Michigan, USA, 41 jaar oud. 1.4.6.2.2. Grietje Melles Smedes is geboren op 4 oktober 1889 in Buitenpost, dochter van Melle Harmens Smedes (1.4.6.2) en Lutske Rispens. Grietje is overleden op 10 december 1964, 75 jaar oud. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 26 november 1914 in Achtkarspelen met Jacobus Martinusz Mebius, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 9 maart 1889 in Kollum, zoon van Martinus Mebius en Janke Luinstra. Jacobus is overleden op 27 april 1936 in Ede, 47 jaar oud. 1.4.6.2.3. Hendrik Melles Smedes is geboren op 19 februari 1893 in Buitenpost, zoon van Melle Harmens Smedes (1.4.6.2) en Lutske Rispens. Hendrik is overleden in 1976 in Leeuwarden, 82 of 83 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 25 oktober 1918 in Zuidhorn met Niessien Leujes, 26 jaar oud. Niessien is geboren op 10 januari 1892 in Buitenpost. Niessien is overleden op 20 april 1976 in Leeuwarden, 84 jaar oud. 1.4.6.3. Metske Harmens Smedes, geboren op 24 oktober 1857 in Buitenpost. Metske is overleden op 8 april 1860 in Buitenpost, 2 jaar oud. 1.5. Aaltje Jans is geboren op 3 juli 1778 in Augsbuurt, dochter van Jan Jacobs (Goudberg) (1) en Antje Dirks Kloosterman. Aaltje is overleden op 16 juli 1859 in Buitenpost, 81 jaar oud. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 20 januari 1805 in Buitenpost met Roelof Klazes Nicolai, 28 jaar oud. Roelof is geboren op 24 april 1776 in Buitenpost, zoon van Claas Roelofs Nicolai en Grietje Johannes. Roelof is overleden op 6 maart 1853 in Buitenpost, 76 jaar oud. Kind van Aaltje en Roelof: 1.5.1. Antje Roels Nicolai is geboren op 7 oktober 1805 in Buitenpost, dochter van Roelof Klazes Nicolai en Aaltje Jans (1.5). Antje is overleden op 9 augustus 1859 in Buitenpost, 53 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 5 september 1830 in Achtkarspelen met Sipke Ruurds Boringa, 29 jaar oud. Sipke is geboren op 24 mei 1801 in Ureterp, zoon van Ruurd Sipkes Boringa en Jantje Johannes Koops. Sipke is overleden op 29 november 1874 in Buitenpost, 73 jaar oud.