1. Antje Sjoerds (van der Zwaag). Antje ondertrouw op 21 juli 1798 met Minne Wybes. Kind van Antje en Minne Wybes: 1.1. Haye Jacobs (van der Zwaag), geboren in 1798 in Kollumerzwaag. 1.1. Haye Jacobs (van der Zwaag) is geboren in 1798 in Kollumerzwaag, zoon van Antje Sjoerds van der Zwaag (1) en Minne Wybes. Haye is overleden op 28 januari 1865 in Achtkarspelen, 66 of jaar oud. Haye trouwde, 23 jaar oud, op 29 juni 1822 in Kollumerland met Baukje Syes Bosma, 26 jaar oud. Baukje is geboren in 1796 in Veenwouden, FR, dochter van Seye Klases Bosma en Hiltje Jans. Baukje is overleden op 17 november 1859 in Kollumerland, 63 jaar oud. ( naamsaanneming op 27 januari 1812 ). Kinderen van Haye en Baukje: 1.1.1 Sije van der Zwaag is geboren op 3 december 1822 in Kollumerland, zoon van Haye Jacobs van der Zwaag (1.1) en Baukje Syes Bosma. Sije is overleden 29 januari 1873 in Westergeest, 50 jaar oud. Sije trouwde, 31 jaar oud, op 15 mei 1854 in Kollumerland met Froukjen Sjoerds van der Schaaf, 31 jaar oud. Froukjen is geboren op 9 mei 1823 in Westergeest, FR, dochter van Sjoerd Liewes van der Schaaf en Antje Sydzes Kuipers. Froukjen is overleden op 29 januari 1913 in Oudwoude, 89 jaar oud. Kind van Sije en Froukjen: 1.1.1.1. Haaye Sijes van der Zwaag, geboren op 4 april 1855 in Westergeest. Haaye is overleden op 5 december 1930 in Oudwoude, 75 jaar oud. Haaye trouwde, 35 jaar, op 24 mei 1890 in Kollumerland, met Anneke Bosma, 28 jaar, dochter van Albert Annes Bosma en Hylkjen Harts Boersma. Anneke is geboren op 26 juni 1861 in Westergeest. Anneke is overleden op 19 augustus 1893 in Westergeest, 32 jaar oud. 1.1.2. Sjoerd van der Zwaag is geboren op 4 juni 1826 in Kollumerzwaag, zoon van Haye Jacobs van der Zwaag (1.1) en Baukje Syes Bosma. Sjoerd is overleden op 12 augustus 1884 in Achtkarspelen, 58 jaar oud. Sjoerd trouwde, 23 jaar oud, op 28 juli 1849 in Achtkarspelen met Lutske Bouwes Fokkema, 30 jaar oud. Lutske is geboren op 7 april 1819 in 1819 in Twijzel, dochter van Hiltje Bouwes Fokkema. Lutske is overleden. op 26 februari 1907 in Janum, 87 jaar oud. Kinderen van Sjoerd en Lutske: 1.1.2.1. Baukje van der Zwaag, geboren op 19 december 1849 in Achtkarspelen, dochter van Sjoerd van der Zwaag (1.1.2) en Lutske Bouwes Fokkema. Baukje is overleden op 2 januari 1850 in Achtkarspelen, 14 dagen oud. 1.1.2.2. Baukje van der Zwaag is geboren op 15 maart 1851 in Achtkarspelen, dochter van Sjoerd van der Zwaag (1.1.2) en Lutske Bouwes Fokkema. Baukje is overleden op 5 november 1927 in Reitsum, 76 jaar oud, begraven in Janum, FR. Baukje trouwde, 31 jaar oud, op 24 juni 1882 in Dantumadeel met Tjeerd van der Kooi, 38 jaar oud. Tjeerd is geboren op 17 mei 1844 in Oostrum, zoon van Keimpe Hedzer van der Kooi en Jantje Gerrits Bosch. Tjeerd is overleden op 31 mei 1919 in Janum, FR, 75 jaar oud, begraven op 5 juni 1919 in Janum, FR. Tjeerd is weduwnaar van Sjoukje Aants Woudsma (1851-1879), met wie hij trouwde op 17 mei 1872 in Oostdongeradeel. Kinderen van Baukje en Tjeerd: volgt stamreeks. 1.1.2.3. Hiltje van der Zwaag, geboren op 31 januari 1854 in Achtkarspelen, dochter van Sjoerd van der Zwaag (1.1.2) en Lutske Bouwes Fokkema. Hiltje is overleden op 28 mei 1882 in Achtkarspelen, 28 jaar oud. 1.1.2.4. Haye van der Zwaag, geboren op 23 december 1857 in Achtkarspelen, zoon van Sjoerd van der Zwaag (1.1.2) en Lutske Bouwes Fokkema. Haye is overleden op 17 januari 1859 in Achtkarspelen, 1 jaar oud. 1.1.2.5. Sijke van der Zwaag, geboren op 20 februari 1861 in Achtkarspelen, zoon van Sjoerd van der Zwaag (1.1.2) en Lutske Bouwes Fokkema. Sijke is overleden op 1 december 1861 in Achtkarspelen, 9 maanden oud. 1.1.3 Anne van der Zwaag is geboren op 5 februari 1831 in Kollumerzwaag, zoon van Haye Jacobs van der Zwaag (1.1) en Baukje Syes Bosma. Anne is overleden op 1 oktober 1900 in Westergeest, 69 jaar oud. Anne trouwde, 29 jaar oud, op 12 mei 1860 in Kollumerland met Freerkje Halbes Bosgraaf, 25 jaar oud. Freerkje is geboren op 20 maart in 1835 in Oudwoude, FR, dochter van Halbe Bosgraaf en Antje van der Schaaf. Freerkje is overleden op 3 juni 1868 in Westergeest, 33 jaar oud. Kind van Anne en Freerkje: 1.1.3.1. Halbe van der Zwaag, geboren op 25 maart 1861 in Westergeest. Halbe is overleden op 3 juni 1897 in Oudwoude, 36 jaar oud. Halbe trouwde, 33 jaar, op 26 mei 1894 in Kollumerland, met Martzen van der Veen, 29 jaar, dochter van Wytze Hendriks van der Veen en Janke Martens Plantinga. Martzen is geboren op 3 december 1864 in Dantumawoude. Martzen is overleden op 19 april 1939 in Oudwoude, 74 jaar oud. 1.1.4. Klaas van der Zwaag is geboren op 31 oktober 1835 in Kollumerland, zoon van Haye Jacobs van der Zwaag (1.1) en Baukje Syes Bosma. Klaas is overleden op 8 april 1907 in Kollum, 71 jaar oud. Klaas trouwde, 30 jaar oud, op 22 september 1866 in Kollumerland met Baukje Klaver, 23 jaar oud. Baukje is geboren op 27 mei 1843 in Kollumerland, dochter van Geert Annes Klaver en Mettje Sieriks Kooyster. Baukje is overleden op 9 april 1873 in Kollumerland, 29 jaar oud. Kinderen van Klaas en Baukje: 1.1.4.1. Haye van der Zwaag, geboren op 6 februari 1866 in Westergeest. (erkend tijdens het huwelijk). Haye trouwde, 24 jaar, op 17 mei 1890 in Kollumerland, met Grietje van der Schaaf, 24 jaar, dochter van Lieuwe Sjoerds van der Schaaf en Aaltje Jans Veenstra. Grietje is geboren op 17 februari 1866 in Westergeest. 1.1.4.2. Mettje van der Zwaag, geboren op 7 februari 1868 in Westergeest. Mettje is overleden op 5 maart 1951 in Kollumerland, 83 jaar oud. Mettje trouwde, 25 jaar, op 13 mei 1893 in Kollumerland, met Sytze Kempenaar, 24 jaar, zoon van Gerrit Franzes Kempenaar en Beitske Heines Kempenaar. Sytze is geboren op 6 februari 1869 in Kollumerzwaag. Sytze is overleden op 25 januari 1945 in Zwagerveen, 75 jaar oud. 1.1.4.3. Geert van der Zwaag, geboren op 16 september 1870 in Westergeest. Klaas hertrouwde, 41 jaar oud, op 4 augustus 1877 in Kollumerland met Aaltje Postma, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 9 april 1850 in Kollumerland, dochter van Heine Fokkes Postma en Antje Pieters Westra. Aaltje is overleden op 4 september 1933 in Aduard, GR, 83 jaar oud. Kinderen van Klaas en Aaltje: 1.1.4.4. Heine van der Zwaag, geboren op 7 juni 1878 in Westergeest. Heine is overleden op 5 juni 1948 in Aduard, 69 jaar oud. Heine trouwde, 57 jaar, op 20 maart 1936 in Aduard, met Hillechien Uuldriks, 43 jaar, dochter van Rieuwen Uuldriks en Eliza Tjakkobina Buur. Hillechien is geboren op 24 januari 1893 in Scheemda. 1.1.4.5. Antje van der Zwaag, geboren op 20 april 1880 in Westergeest. Anne trouwde, 20 jaar, op 9 juni 1900 in Kollumerland, met Jan van der Tuin, 26 jaar, zoon van Pieter van der Tuin en Grietje de Vries. Jan is geboren op 9 februari 1874 in Burum. 1.1.4.6. Sije van der Zwaag, geboren op 23 maart 1882 in Westergeest. Sije is overleden op 19 januari 1952 in Drachten, 69 jaar oud. Sije trouwde, 25 jaar, op 25 januari 1908 in Kollumerland, met Jantje Nieuwenhuis, 30 jaar, dochter van Nolles Nieuwenhuis en Jetske van der Veer. Jantje is geboren op 4 april 1877 in Drachten. Jantje is overleden op 6 mei 1940 in Groningen, 63 jaar oud. 1.1.4.7. Sjoerd van der Zwaag, geboren op 20 september 1884 in Westergeest. Sjoerd is overleden op 16 juni 1957 in Kollum, 72 jaar oud. Sjoerd trouwde, 24 jaar, op 15 mei 1909 in Kollumerland, met Grietje Boorsma, 23 jaar, dochter van Jan Boorsma en Trijntje Kracht. Grietje is geboren op 31 maart 1886 in Kollum. Grietje is overleden op 26 maart 1963 in Kollum, 76 jaar oud. 1.1.4.8. Anne van der Zwaag, geboren op 6 oktober 1889 in Westergeest. 1.1.4.9. Baukje van der Zwaag, geboren op 22 maart 1892 in Westergeest. 1.1.2.2. Baukje van der Zwaag is geboren op 15 maart 1851 in Achtkarspelen, dochter van Sjoerd van der Zwaag (1.1.2) en Lutske Bouwes Fokkema. Baukje is overleden op 5 november 1927 in Reitsum, 76 jaar oud, begraven in Janum, FR. Baukje trouwde, 31 jaar oud, op 24 juni 1882 in Dantumadeel met Tjeerd van der Kooi, 38 jaar oud. Tjeerd is geboren op 17 mei 1844 in Oostrum, zoon van Keimpe Hedzer van der Kooi en Jantje Gerrits Bosch. Tjeerd is overleden op 31 mei 1919 in Janum, FR, 75 jaar oud, begraven op 5 juni 1919 in Janum, FR. Tjeerd is weduwnaar van Sjoukje Aants Woudsma (1851-1879), met wie hij trouwde op 17 mei 1872 in Oostdongeradeel. Kinderen van Baukje en Tjeerd: 1.1.2.2.1. Lutske van der Kooi is geboren op 4 juli 1882 in Janum, FR, dochter van Tjeerd van der Kooi en Baukje van der Zwaag (1.1.2.2). Lutske is overleden op 16 maart 1975 in Drachten, 92 jaar oud, begraven op 20 maart 1975 in Drachten. Lutske trouwde, 24 jaar oud, op 18 mei 1907 in Dantumadeel met Johannes Luehof, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 13 april 1880 in Dantumadeel, zoon van Wybren Johannes Luehof en Attje Jans Wiersma. Johannes is overleden op 16 mei 1954 in Reitsum, 74 jaar oud, begraven op 20 mei 1954 in Rinsumageest. Kind van Lutske en Johannes: 1.1.2.2.1.1. Wybren Luehof, geboren op 18 augustus 1914 in Rinsemageest. Wybren is overleden op 28 december 1923 in Rinsemageest, 9 jaar oud. 1.1.2.2.2. Hiltje van der Kooi, geboren op 13 mei 1886 in Janum, FR, dochter van Tjeerd van der Kooi en Baukje van der Zwaag (1.1.2.2). Hiltje is overleden op 28 augustus 1891 in Janum, FR, 5 jaar oud. 1.1.2.2.3. Sjoerd van der Kooi, geboren op 29 oktober 1888 in Janum, FR, zoon van Tjeerd van der Kooi en Baukje van der Zwaag (1.1.2.2). Sjoerd is overleden op 26 juni 1889 in Janum, FR, 7 maanden oud. 1.1.2.2.4. Sjoerd van der Kooi is geboren op 26 juni 1890 in Janum, FR, zoon van Tjeerd van der Kooi en Baukje van der Zwaag (1.1.2.2). Sjoerd is overleden op 24 december 1957 in Hoensbroek, 67 jaar oud. Sjoerd trouwde, 21 jaar oud, op 16 mei 1912 in Westdongeradeel met Fokeltje Goudberg, 23 jaar oud. Fokeltje is geboren op 24 november 1888 in Hiaure, FR, dochter van Jacob Goudberg en Ytje Rintjema. Fokeltje is overleden op 9 augustus 1984 in Hoensbroek, 95 jaar oud, is begraven op 14 augustus 1984 in Hoensbroek. Kinderen van Sjoerd en Fokeltje: 1.1.2.2.4. Sjoerd van der Kooi is geboren op 26 juni 1890 in Janum, FR, zoon van Tjeerd van der Kooi en Baukje van der Zwaag (1.1.2.2). Sjoerd is overleden op 24 december 1957 in Hoensbroek, 67 jaar oud. Sjoerd trouwde, 21 jaar oud, op 16 mei 1912 in Westdongeradeel met Fokeltje Goudberg, 23 jaar oud. Fokeltje is geboren op 24 november 1888 in Hiaure, FR, dochter van Jacob Goudberg ( ) en Ytje Rintjema. Fokeltje is overleden op 9 augustus 1984 in Hoensbroek, 95 jaar oud, is begraven op 14 augustus 1984 in Hoensbroek. Kinderen van Sjoerd en Fokeltje: 1.1.2.2.4.1. Tjeerd van der Kooi is geboren op 16 februari 1913 in Hiaure, FR, zoon van Sjoerd van der Kooi (1.1.2.2.4) en Fokeltje Goudberg. Tjeerd is overleden op 13 februari 1999 in Brunssum, 85 jaar oud, begraven op 18 februari 1999 in Hoensbroek. Tjeerd trouwde, 20 jaar oud, op 12 mei 1933 in Beilen met Jantje Pekel, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 4 mei 1910 in Beilen, dochter van Jan Pekel en Marchje van Achteren. Jantje is overleden op 27 december 2003 in Hoensbroek, 93 jaar oud. 1.1.2.2.4.2. Jacob van der Kooi is geboren op 27 augustus 1914 in Dokkum, zoon van Sjoerd van der Kooi (1.1.2.2.4) en Fokeltje Goudberg. Jacob is overleden op 14 september 1995 in Oosterwolde, 81 jaar oud, begraven op 16 september 1995 in Donkerbroek. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 30 april 1940 in Beilen met Grietje Pals, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 16 februari 1917 in Bloemendaal, dochter van Jan Pals en Sijkedina Bouwsma. Grietje is overleden op 9 april 2007 in Haulerwijk, 90 jaar oud, begraven op 13 april 2007 in Donkerbroek. 1.1.2.2.4.3. Baukje van der Kooi is geboren op 7 juni 1916 in Dokkum, dochter van Sjoerd van der Kooi (1.1.2.2.4) en Fokeltje Goudberg. Baukje is overleden op 13 mei 2003 in Goes, 86 jaar oud, begraven op 17 mei 2003 in Kloetinge. Baukje trouwde met Jan van den Berg. Jan is geboren op 18 april 1918 in Nijeveen, zoon van Geugien van den Berg en Hendrikje Courtz. Jan is overleden op 1 april 2006 in Sommelsdijk, 87 jaar oud, begraven op 6 april 2006 in Kloetinge. 1.1.2.2.4.4. Dirk van der Kooi is geboren op 1 januari 1920 in Dokkum, zoon van Sjoerd van der Kooi (1.1.2.2.4) en Fokeltje Goudberg. Dirk is overleden op 11 december 1999 in Chilliwalk, Canada, 79 jaar oud. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 12 oktober 1944 met Geertje van der Veen, 28 jaar oud. Geertje is geboren op 4 mei 1916 in Bergum. Geertje is overleden. 1.1.2.2.4.5. Yde van der Kooi is geboren op 20 december 1921, zoon van Sjoerd van der Kooi (1.1.2.2.4) en Fokeltje Goudberg. Yde is overleden in 2015 in Canada, 93 of 94 jaar oud. Yde trouwde, 21 jaar oud, op 2 maart 1943 met * niet openbaar. 1.1.2.2.4.6. Luitzen van der Kooi is geboren op 9 oktober 1927 in Oenkerk, zoon van Sjoerd van der Kooi (1.1.2.2.4) en Fokeltje Goudberg. Luitzen is overleden op 4 juni 1979 in Cezy, Frankrijk, 51 jaar oud, begraven op 7 juni 1979 in Cezy, Frankrijk. Luitzen trouwde, 24 jaar oud, op 11 januari 1952 met * niet openbaar.
kaashoekgenealogie.nl