- generatie 1: Ids Hessels, * 1610 in Ternaard, overleden 1657 in Ternaard. Ids trouwde met Antje Pieters, * 1615 in Ternaard, overleden op 25 december 1673. -generatie 2: Ids (Eedts Yds) Hessel, * 8 maart 1668 in Ternaard, trouwde met Welmoed Jans, * 1640 in Ternaard. -generatie 3: Jacob Taekes is gedoopt op 9 augustus 1705 in Ternaard. Jacob trouwde met Welmoed Idses (Idses), geboren in Hantumhuizen en gedoopt op 9 augustus 1705, dochter van Ids Hessels (geboren in 1668) en Trijntje Jans (geboren in 1670). Ids Hessels is een dochter van Hessel Edtses (gedoopt op 21 september 1638 in Ternaard; overleden ± 1696) en Welmoed Jans (geboren ± 1640 in Ternaard). Jan Jacobs (Goudberg), gedoopt op 18 januari 1739 in Aalsum en is overleden op 11 januari 1825 in Buitenpost, 86 jaar oud, zoon van Jacob Taekes en Welmoed Idses (Idzes). Jan trouwde op 20 januari 1765 in Kollum met Antje Dirks Kloosterman. Antje is gedoopt op 24 november 1737 in Gerkesklooster en is overleden in Augsbuurt op 30 juni 1813, 74 jaar oud, dochter van Dirk Dirks (± 1710 - 1751) en Aaltje Dirks (± 1710 - 1741). Antje heeft op 11 maart 1813 de achternaam Kloosterman aangenomen. Kinderen van Jan Jacobs en Antje Dirks: 1. Dirk Jans (Gudberg) zie 1. 2. Janke Jans, gedoopt op 4 januari 1767 in Kollum en is overleden voor 1806 in Burum. 3. Jacob Jans, gedoopt op 12 november 1769 in Kollum en is overleden voor 1806 in Burum. 4. Welmoed Jans, gedoopt op 13 februari 1774 in Kollum en is overleden op 27 september 1858 in Buitenpost. Welmoed trouwde op 10 augustus 1800 in Augsbuurt, met Melle Foppes Smedes, gedoopt op 9 juni 1776 in Garijp en is overleden op 27 juni 1828 in Buitenpost. 5. Aaltje Jans, geboren op 3 juli 1778 in Augsbuurt en is overleden op 16 juli 1859 in Buitenpost. Aaltje trouwde op 20 januari 1805 in Buitenpost, met Roelof Klazes Nicolai, geboren op 24 april 1776 in Buitenpost en is overleden in Buitenpost op 6 maart 1853, 76 jaar oud. 1. Dirk Jans (Goudberg) is geboren in mei 1766 in Kollumerland, zoon van Jan Jacobs en Antje Dirks Kloosterman. Dirk is overleden op 30 december 1828 in Kollumerland, 62 jaar oud. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 21 oktober 1792 in Burum met Jetske Gerbrands Bos, 25 jaar oud. Jetske is geboren in augustus 1767 in Lutjegast, GR. Jetske is overleden op 18 maart 1847 in Kollumerland, 79 jaar oud. Dirk Jans Goudberg nam op 30 januari 1812 de achternaam Goudberg aan. Kinderen van Dirk en Jetske: 1.1. Jan Dirks Goudberg is geboren in 1785 in Burum, zoon van Dirk Jans Goudberg (1) en Jetske Gerbrands Bos. Jan is overleden. Jan trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 4 september 1816 in Kollum met Magdalena (Helena) Snijder, 24 jaar. Helena is geboren in 1792 in Bergen op Zoom, dochter van Johan George Snijder en Margarietha Hagenaar. Kinderen van Jan en Helena: 1.1.1. Franske Goudberg, geboren op 20 november 1818 in Kollumerland, zoon van Jan Dirks Goudberg (1.1) en Magdalena Snijder. Franske is overleden. 1.1.2. Johannes Goudberg, geboren op 16 augustus 1821 in Kollumerland, zoon van Jan Dirks Goudberg (1.1) en Magdalena Snijder. Johannes is overleden. 1.1.3. Dirk Goudberg is geboren op 22 maart 1824 in Kollumerland, zoon van Jan Dirks Goudberg (1.1) en Magdalena (Helena) Snijder. Dirk is overleden op 1 juli 1889 in Burum, 65 jaar oud. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 25 mei 1851 in Groningen met Eefke Keizer, 29 jaar oud. Eefke is geboren op 11 juli 1821 in Hoogezand, dochter van Hidde Mennes Keizer en Martje Pieters Dooijes. Eefke is overleden op 2 maart 1907 in Groningen, 85 jaar oud. Kind van Dirk en Eefke: 1.1.3.1. Hinderkien Goudberg is geboren op 4 augustus 1849 in Groningen, kind van Dirk Goudberg (1.1.3) en Eefke Keizer. Hinderkien is overleden op 24 november 1904 in Haren, GR, 55 jaar oud. Hinderkien trouwde, 23 jaar oud, op 8 mei 1873 in Groningen met Jan van den Berg, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1846 in Den Haag. Jan is overleden op 26 september 1932 in Haren, GR, 85 of 86 jaar oud. 1.1.4. Grietje Goudberg, geboren op 12 september 1826 in Kollumerland, dochter van Jan Dirks Goudberg (1.1) en Magdalena Snijder. Grietje is overleden op 17 januari 1827 in Kollumerland, 4 maanden oud. 1.1.5. Jan Goudberg, geboren op 18 juni 1828 in Kollumerland, zoon van Jan Dirks Goudberg (1.1) en Magdalena Snijder. Jan is overleden. 1.1.6. Grietje Goudberg is geboren op 9 juli 1831 in Kollumerland, dochter van Jan Dirks Goudberg (1.1) en Magdalena (Helena) Snijder. Grietje is overleden op 28 mei 1902 in Kollumerland, 70 jaar oud. Grietje (1) trouwde, 26 jaar oud, op 22 mei 1858 in Kollumerland met Johannes Eelkes Wiersma, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 22 januari 1831 in Kollumerland, zoon van Eelke Wiersma en Aaltje Johannes Koop. Johannes is overleden op 21 juni 1864 in Kollumerland, 33 jaar oud. Grietje (2) hertrouwde, 34 jaar oud, op 12 mei 1866 in Kollumerland met Jilles de Jong, 36 jaar oud. Jilles is geboren op 2 mei 1830 in Dantumadeel, zoon van Wytse Sikkes de Jong en Janke Everts van der Wiel. Jilles is overleden. 1.1.7. Antje Goudberg is geboren op 29 januari 1834 in Kollumerland, dochter van Jan Dirks Goudberg (1.1) en Magdalena (Helena) Snijder. Antje is overleden. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 5 april 1863 in Groningen met Feije Hessenius, 29 jaar oud. Feije is geboren op 18 november 1833 in Thren, Ambt Leer, Duitsland, zoon van Hindrek Harms Hessenius en Rikke Feijen Börcherts. Feije is overleden. 1.2. Jacob Durks Goudberg is geboren op 1 februari 1793 in Burum, zoon van Dirk Jans Goudberg (1) en Jetske Gerbrands Bos, gedoopt op 24 februari 1793 in Burum. Jacob is overleden op 11 april 1848 in Nurum, 55 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 8 mei 1817 in Burum met Dybera Ates Kloostra, 22 jaar oud. Dybera is geboren op 18 oktober 1794 in Munnekerzijl, FR, dochter van Ate Jochems Kloostra en Geertje Jans. Zij is gedoopt op 16 november 1794 in Munnekerzijl, FR. Dybera is overleden op 3 april 1862 in Burum, 67 jaar oud. Kinderen van Jacob en Dybera: 1.2.1. Gertje Goudberg is geboren op 20 december 1817 in Kollumerland, dochter van Jacob Durks Goudberg (1.2) en Dybera Ates Kloostra. Gertje is overleden op 14 november 1899 in Munnekerzijl, FR, 81 jaar oud. Gertje trouwde, 34 jaar oud, op 13 november 1852 in Achtkarspelen met Johannes Jansma, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 13 maart 1819 in Oudega, FR, zoon van Jan Johannes Jansma en Rinske Bouwes Zijlstra. Johannes is overleden op 26 augustus 1869 in Twijzel, 50 jaar oud. 1.2.2. Elske Goudberg, geboren in 1819 in Burum, dochter van Jacob Durks Goudberg (1.2) en Dybera Ates Kloostra. Elske is overleden op 6 oktober 1851 in Burum, 31 of 32 jaar oud. 1.2.3. Durk Jacobs Goudberg is geboren op 27 februari 1820 in Burum, zoon van Jacob Durks Goudberg (1.2) en Dybera Ates Kloostra. Durk is overleden. Durk trouwde, 23 jaar oud, op 9 december 1843 in Kollumerland met Reintje Douwes Douma, 23 jaar oud. Reintje is geboren op 1 juni 1820 in Oostermeer, FR, dochter van Douwe Binderts Douma en Teetske Jacobs. Reintje is overleden. 1.2.4. Tjitske Goudberg, geboren in 1825 in Burum, dochter van Jacob Durks Goudberg (1.2) en Dybera Ates Kloostra. Tjitske is overleden op 23 januari 1887 in Kollumerland, 61 of 62 jaar oud. 1.3. Antje Goudberg is geboren op 9 december 1799 in Burum, dochter van Dirk Jans Goudberg (1) en Jetske Gerbrands Bos. Antje is overleden op 22 december 1839 in Burum, 40 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op 25 april 1819 in Burum met Kornelis Tjeerds Sjaarda, 20 jaar oud. Kornelis is geboren op 14 juni 1798 in Burum, zoon van Tjeert Sjaarda en Saakjen Jetzes. Kornelis is overleden op 10 februari 1854 in Burum, 55 jaar oud. Kinderen van Antje en Kornelis: 1.3.1. Frans Sjaarda, geboren op 24 oktober 1820 in Burum, zoon van Kornelis Tjeerds Sjaarda en Antje Goudberg (1.3). Frans is overleden. 1.3.2. Saakje Sjaarda, geboren op 6 april 1823 in Burum, dochter van Kornelis Tjeerds Sjaarda en Antje Goudberg (1.3). Saakje is overleden vóór 1837, ten hoogste 14 jaar oud. 1.3.3. Tetske Kornelis Sjaarda, geboren in 1831 in Burum, dochter van Kornelis Tjeerds Sjaarda en Antje Goudberg (1.3). Sietske is overleden op 6 oktober 1850 in Tjsamsweer, 18 of 19 jaar oud. 1.3.4. Saakje Sjaarda, geboren op 25 augustus 1837 in Burum, dochter van Kornelis Tjeerds Sjaarda en Antje Goudberg (1.3). Saakje is overleden op 9 augustus 1841 in Burum, 3 jaar oud. 1.4. Teuniske Dirks Goudberg is geboren in 1805 in Kollum, dochter van Dirk Jans Goudberg (1) en Jetske Gerbrands Bos. Teuniske is overleden. Teuniske trouwde, 40 of 41 jaar oud, op 25 april 1846 in Kollumerland met Hylke Kornelis Pol, 40 jaar oud. Hylke is geboren op 27 oktober 1805 in Munnekerzijl, FR, zoon van Kornelis Pol en Tetje Jans. Hylke is overleden op 12 maart 1857 in Pieterzijl, Grijpskerk, 51 jaar oud. 1.5. Gerbrand Durks Goudberg is geboren op 21 april 1807 in Kollum, zoon van Dirk Jans Goudberg (1) en Jetske Gerbrands Bos, gedoopt op 17 mei 1807 in Kollum. Gerbrand is overleden op 2 april 1878 in Burum, 70 jaar oud. Gerbrand (1) trouwde, 28 jaar oud, op 24 april 1835 in Kollum met Ritstje Jacobs Alles, 24 jaar oud. Ritstje is geboren op 2 maart 1811 in Burum, dochter van Jacob Jans Alles en Trijntje Haans. Ritstje is overleden op 6 april 1838 in Burum, 27 jaar oud. Gerbrand (2) hertrouwde, 35 jaar oud, op 14 mei 1842 in Kollumerland met Geertje Eiderts Bol, 24 of 25 jaar oud. Geertje is geboren in 1817 in Niebert, dochter van Eeldert Klasens Bol en Imke Jans Smit. Geertje is overleden. Gerbrand (3) hertrouwde, 41 jaar oud, op 23 december 1848 in Kollumerland met Martje Gerrits Bos, 57 jaar oud. Martje is geboren op 6 september 1791 in Burum, dochter van Gerrit Nekles Bos en Hiltje Feykes Boersma. Martje is overleden op 4 september 1877 in Burum, 85 jaar oud. 1.6. Willem Dirks Goudberg is geboren op 21 mei 1811 in Kollum, zoon van Dirk Jans Goudberg (1) en Jetske Gerbrands Bos, gedoopt op 16 juni 1811 in Kollum. Willem is overleden op 21 november 1895 in Visvliet, Grijpskerk, 84 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 3 december 1835 in Kollum met Heika Daniels Cock, 23 jaar oud. Heika is geboren op 4 april 1812 in Groningen, dochter van Daniel Cock en Eke Pieters Stienstra. Heika is overleden op 7 januari 1894 in Oldehove, 81 jaar oud. Kinderen van Willem en Heika: 1.6.1. Eeke Goudberg, geboren op 25 oktober 1837 in Kollum, dochter van Willem Dirks Goudberg (1.6) en Heika Daniels Cock. Eeke is overleden op 26 juli 1912 in Munnekerzijl, FR, 74 jaar oud. 1.6.2. Tjekske Goudberg, geboren op 1 mei 1840 in Burum, dochter van Willem Dirks Goudberg (1.6) en Heika Daniels Cock. Tjekske is overleden op 23 oktober 1918 in Pieterzijl, Grijpskerk, 78 jaar oud. 1.2. Jacob Durks Goudberg is geboren op 1 februari 1793 in Burum, zoon van Dirk Jans Goudberg (1) en Jetske Gerbrands Bos, gedoopt op 24 februari 1793 in Burum. Jacob is overleden op 11 april 1848 in Burum, 55 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 8 mei 1817 in Burum met Dybera Ates Kloostra, 22 jaar oud. Dybera is geboren op 18 oktober 1794 in Munnekerzijl, FR, dochter van Ate Jochems Kloostra en Geertje Jans. Zij is gedoopt op 16 november 1794 in Munnekerzijl, FR. Dybera is overleden op 3 april 1862 in Burum, 67 jaar oud. Kinderen van Jacob en Dybera: 1.2.1. Gertje Goudberg is geboren op 20 december 1817 in Kollumerland, dochter van Jacob Durks Goudberg (1.2) en Dybera Ates Kloostra. Gertje is overleden op 14 november 1899 in Munnekerzijl, FR, 81 jaar oud. Gertje trouwde, 34 jaar oud, op 13 november 1852 in Achtkarspelen met Johannes Jansma, 33 jaar oud. Johannes is geboren op 13 maart 1819 in Oudega, FR, zoon van Jan Johannes Jansma en Rinske Bouwes Zijlstra. Johannes is overleden op 26 augustus 1869 in Twijzel, 50 jaar oud. Kinderen van Gertje en Johannes: 1.2.1.1. N.N. Jansma, levenloos geboren zoon op 29 maart 1855 in Twijzel. 1.2.1.2. Jan Jansma, geboren op 1 maart 1856 in Achtkarspelen, zoon van Johannes Jansma en Gertje Goudberg (1.2.1). Jan is overleden op 30 augustus 1863 in Twijzel, 7 jaar oud. 1.2.1.3. Renskje Jansma is geboren op 17 juli 1858 in Achtkarspelen, dochter van Johannes Jansma en Gertje Goudberg (1.2.1). Renskje is overleden op 26 februari 1941 in Kollum, 82 jaar oud. Renskje trouwde, 27 jaar oud, op 14 november 1885 in Kollumerland met Pieter van der Zwaag, 37 jaar oud. Pieter is geboren op 19 april 1848 in Kollum, zoon van Sjoerd Pieters van der Zwaag en Sjoukje de Vries. Pieter is overleden. 1.2.1.4. Elske Jansma, geboren op 14 september 1861 in Achtkarspelen, dochter van Johannes Jansma en Gertje Goudberg (1.2.1). Elske is overleden. 1.2.2. Elske Goudberg, geboren in 1819 in Burum, dochter van Jacob Durks Goudberg (1.2) en Dybera Ates Kloostra. Elske is overleden op 6 oktober 1851 in Burum, 32 jaar oud. 1.2.3. Durk Jacobs Goudberg is geboren op 27 februari 1820 in Burum, zoon van Jacob Durks Goudberg (1.2) en Dybera Ates Kloostra. Durk is overleden. Durk trouwde, 23 jaar oud, op 9 december 1843 in Kollumerland met Reintje Douwes Douma, 23 jaar oud. Reintje is geboren op 1 juni 1820 in Oostermeer, FR, dochter van Douwe Binderts Douma en Teetske Jacobs. Reintje is overleden. Kinderen van Durk en Reintje: 1.2.3.1. Douwe Durks Goudberg, geboren op 13 maart 1844 in Kollumerland, zoon van Durk Jacobs Goudberg (1.2.3) en Reintje Douwes Douma. Douwe is overleden. 1.2.3.2. Dibora Durks Goudberg is geboren op 18 mei 1849 in Burum, dochter van Durk Jacobs Goudberg (1.2.3) en Reintje Douwes Douma. Dibora is overleden op 13 mei 1925 in Kollum, 75 jaar oud. Dibora trouwde, 30 jaar oud, op 19 mei 1879 in Grootegast met Klaas Mosselaar, 29 jaar oud. Klaas is geboren op 15 augustus 1849 in Lutjegast, GR, zoon van Rienk Klasen Mosselaar en Aaltje Siebes Hamstra. Klaas is overleden op 14 februari 1825 in Burum, 24 jaar oud. 1.2.3.3. Jacob Durks Goudberg, geboren op 22 april 1852 in Kollumerland, zoon van Durk Jacobs Goudberg (1.2.3) en Reintje Douwes Douma. Jacob is overleden vóór 1854 in Kollumerland, ten hoogste 2 jaar oud. 1.2.3.4. Jacob Goudberg is geboren op 27 april 1854 in Burum, zoon van Durk Jacobs Goudberg (1.2.3) en Reintje Douwes Douma. Jacob is overleden op 28 augustus 1943 in Westdongeradeel, 89 jaar oud. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1882 in Hoogkerk met Ytje Rintjema, 22 jaar oud. Ytje is geboren op 9 september 1859 in Dantumadeel, dochter van Jacob Tjeerds Rintjema en Fokeltje Jans Douma. Ytje is overleden op 11 december 1937 in Westdongeradeel, 78 jaar oud. Kinderen van Jacob en Ytje: 1.2.3.4.1. Dirk Goudberg, geboren op 15 februari 1885 in Grijpskerk. 1.2.3.4.2. Fokeltje Goudberg, geboren op 24 november 1888 in Hiaure, FR. 1.2.3.5. Taeede Durks Goudberg, geboren op 15 december 1857 in Kollumerland. 1.2.4. Tjitske Goudberg, geboren in 1825 in Burum, dochter van Jacob Durks Goudberg (1.2) en Dybera Ates Kloostra. Tjitske is overleden op 23 januari 1887 in Kollumerland, 61 of 62 jaar oud. 1.2.3.4. Jacob Goudberg is geboren op 27 april 1854 in Burum, zoon van Durk Jacobs Goudberg (1.2.3) en Reintje Douwes Douma. Jacob is overleden op 28 augustus 1943 in Westdongeradeel, 89 jaar oud. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op 17 mei 1882 in Hoogkerk met Ytje Rintjema, 22 jaar oud. Ytje is geboren op 9 september 1859 in Dantumadeel, dochter van Jacob Tjeerds Rintjema en Fokeltje Jans Douma. Ytje is overleden op 11 december 1937 in Westdongeradeel, 78 jaar oud. Kinderen van Jacob en Ytje: 1.2.3.4.1. Dirk Goudberg is geboren op 15 februari 1885 in Grijpskerk, GR, zoon van Ytje Rintjema en Jacob Goudberg. Dirk is overleden op 23 mei 1967 in Hiaure, FR, 82 jaar oud. Dirk (1) trouwde, 27 jaar oud, op 16 mei 1912 in Westdongeradeel met Antje Glas, 32 jaar oud. Antje is geboren op 12 juni 1879 in Hantum, FR, dochter van Hermanus Everts Glas en Renske Jacobs Rintjema. Antje is overleden op 25 januari 1918 in Westdongeradeel, 38 jaar oud. Dirk (2) hertrouwde, 35 jaar oud, op 6 mei 1920 in Westdongeradeel met Renske van der Woude, 27 of 28 jaar oud. Renske is geboren in 1892, dochter van Wopke Dirks van der Woude en Trijntje Kornelis Hofman. Renske is overleden op 2 januari 1968 in Hiaure, FR, 75 of 76 jaar oud, begraven op 5 januari 1968 in Hiaure, FR. 1.2.3.4.2. Fokeltje Goudberg is geboren op 24 november 1888 in Hiaure, FR, dochter van Jacob Goudberg (1.2.3.4) en Ytje Rintjema. Fokeltje is overleden op 9 augustus 1984 in Hoensbroek, 95 jaar oud, begraven op 14 augustus 1984 in Hoensbroek. Fokeltje trouwde, 23 jaar oud, op 16 mei 1912 in Westdongeradeel met Sjoerd van der Kooi, 21 jaar oud. Sjoerd is geboren op 26 juni 1890 in Janum, FR, zoon van Tjeerd van der Kooi en Baukje van der Zwaag. Sjoerd is overleden op 24 december 1957 in Hoensbroek, 67 jaar oud. Kinderen van Fokeltje en Sjoerd: 1.2.3.4.2.1. Tjeerd van der Kooi is geboren op 16 februari 1913 in Hiaure, FR, zoon van Sjoerd van der Kooi en Fokeltje Goudberg (1.2.3.4.2). Tjeerd is overleden op 13 februari 1999 in Brunssum, 85 jaar oud, begraven op 18 februari 1999 in Hoensbroek. Tjeerd trouwde, 20 jaar oud, op 12 mei 1933 in Beilen met Jantje Pekel, 23 jaar oud. Jantje is geboren op 4 mei 1910 in Beilen, dochter van Jan Pekel en Marchje van Achteren. Jantje is overleden op 27 december 2003 in Hoensbroek, 93 jaar oud. 1.2.3.4.2.2. Jacob van der Kooi is geboren op 27 augustus 1914 in Dokkum, zoon van Sjoerd van der Kooi en Fokeltje Goudberg (1.2.3.4.2). Jacob is overleden op 14 september 1995 in Oosterwolde, 81 jaar oud, begraven op 16 september 1995 in Donkerbroek. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 30 april 1940 in Beilen met Grietje Pals, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 16 februari 1917 in Bloemendaal, dochter van Jan Pals en Sijkedina Bouwsma. Grietje is overleden op 9 april 2007 in Haulerwijk, 90 jaar oud, begraven op 13 april 2007 in Donkerbroek. 1.2.3.4.2.3. Baukje van der Kooi is geboren op 7 juni 1916 in Dokkum, dochter van Sjoerd van der Kooi en Fokeltje Goudberg (1.2.3.4.2). Baukje is overleden op 13 mei 2003 in Goes, 86 jaar oud, begraven op 17 mei 2003 in Kloetinge. Baukje trouwde met Jan van den Berg. Jan is geboren op 18 april 1918 in Nijeveen, zoon van Geugien van den Berg en Hendrikje Courtz. Jan is overleden op 1 april 2006 in Sommelsdijk, 87 jaar oud, begraven op 6 april 2006 in Kloetinge. 1.2.3.4.2.4. Dirk van der Kooi is geboren op 1 januari 1920 in Dokkum, zoon van Sjoerd van der Kooi en Fokeltje Goudberg (1.2.3.4.2). Dirk is overleden op 11 december 1999 in Chilliwalk, Canada, 79 jaar oud. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 12 oktober 1944 met Geertje van der Veen, 28 jaar oud. Geertje is geboren op 4 mei 1916 in Bergum. Geertje is overleden. 1.2.3.4.2.5. Yde van der Kooi is geboren op 20 december 1921, zoon van Sjoerd van der Kooi en Fokeltje Goudberg (1.2.3.4.2). Yde is overleden in 2015 in Canada, 94 jaar oud. Yde trouwde, 21 jaar oud, op 2 maart 1943 met Norg. 1.2.3.4.2.6. Luitzen van der Kooi is geboren op 9 oktober 1927 in Oenkerk, zoon van Sjoerd van der Kooi en Fokeltje Goudberg (1.2.3.4.2). Luitzen is overleden op 4 juni 1979 in Cezy, Frankrijk, 51 jaar oud, begraven op 7 juni 1979 in Cezy, Frankrijk. Luitzen trouwde, 24 jaar oud, op 11 januari 1952 met * niet openbaar.
kaashoekgenealogie.nl