~ een indringer gedood. Vrijdagavond (21 maart 1910) ongeveer half elk vervoegde zich een zekere Harm Pekel ten huize van W. Vaartjes te Tiendeveen, bij Hoogeveen, om tabak te koopen. Eenmaal binnen zijnde, wilde P. niet vertrekken. Na herhaalde maken door V. te zijn aangemaand zonder gevolg, trachtte V. den indringer te verwijderen. Bij de worsteling, die toen ontstond, zag de bewoner, dat hij het onderspit moest delven, waarom hij om hulp riep. De kostganger Geert Oost, die in de achterkeuken sliep, kwam gewapend met een geweer zijn kostbaas te hulp; hij gaf P. daarmee een slag, doch dit hielp niet, want hij zag, dat de indringer een blinkend voorwerp te voorschijn haalde, waarop O. direct het geweer, dat geladen was met hagel, aanlegde, aftrok en P. het volle schot in den buik joeg. Deze stortte morsdood neer. De dader staat zeer gunstig bekend, de verslagene zeer ongunstig bekend. De oorzaak is hoogst-waarschijnlijk een bestaande wrok van P. tegen den kostganger. De dader is in hechtenis genomen. 24 mei 1910: De rechtbank in Assen heeft van alle rechts-vervolging ontslagen O. te Tiendeveen, gedagvaard wegens doodslag met een geweer op Harm Pekel, een bekende dronkaard en vechtersbaas, die ten huize van den kostbaas op woeste wijze was opgetreden. ~ zitting Rechtbank in Assen, maandag 10 april 1899: De 15-jarige Lubbert V. en de 14-jarige Harm Pekel te Tiendeveen hadden ‘s morgens wat ruzie gehad. Later op den dag vroeg V. aan Pekel, of hij nog dezelfde kerel was als ‘s morgens, waarop hij met een stok in de hand op Pekel toekwam, die hem dezen uit de hand greep. V. sloeg hem daarop met een mes tegen het hoofd en verwondde hem. Het O.M. eischt 1 maand gev. straf tegen V. De verdediger mr. A. Kloekers, zegt, dat het hier niet iemand geldt, die reeds volkomen tot de jaren des onderscheids is gekomen, maar een kwajongen. Tusschen de beide kwajongens was’’s morgens wat “motterij” en ‘s middags sneed beklaagde den ander, omdat deze hem met een dicht mes aan de lip verwondde. Deze bewering van beklaagde is niet onbewezen. Beklaagde bekende de zaak dadelijk; de verwonding was
gering, de jongen staat goed bekend. Pleiter hoopt, dat de Rechtbank den jongen geen gevangenisstraf, maar boete zal opleggen, wat hem tot leering zal strekken. 14-11-1940: Te koop: Een prima RADIOTOESTEL, batterij-ontv. Bij Berend Pekel, Tiendeveen, bij Noordsche Schut, O. 46c. 04-08-1942, Drentsch Dagblad: BEILEN. Het 6-jarig zoontje van den arbeider H. Pekel te Tiendeveen is bij het spelen door een adder gebeten. Op doktersadvies is de jongen direct naar het ziekenhuis overgebracht. 16-03-1956, Nieuwsblad van het Noorden: De 16-jarige zoon van de heer B. Pekel te Tiendeveen kreeg bij het verrichten van werkzaamheden in een timmerfabriek te Hoogeveen een plaat hardboard tegen zijn hoofd, waardoor een oog ernstig werd beschadigd. Hij werd overgebracht haar het Diaconessenhuis te Meppel, waar het oog operatief moest worden verwijderd. 09-12-1966, De Telegraaf: Weduwnaar zoekt HUISHOUDSTER, 4 schoolgaande kinderen, nw. woning, nrd d. lands. Huwelijk niet uitgesloten, tot 40 jr. L. uit het nrd. Br. aan J. Pekel, Kerkweg 39d, Tiendeveen. Nieuweroord, Dr. Harm Pekel, zoon van Hilbert Pekel Jantje Kloezen. Harm is geboren op 14 mei 1884 in Ruinen. Harm is overleden op 18 maart 1910 in Beilen, 25 jaar oud (oorzaak: moord). 1947: T R I B U N A A L A S S E N 2e Kamer, Voorzitter mr B.R. Canneman. Zitting Maandag 19 mei. Jan Zinger (ged.) landbouwer te Beilen was blokleider van de NSB en lid van de WA. Als hulppandwachter verrichtte hij patrouillediensten. Ook had besch. een aandeel in een huiszoeking ten huize van S. v.d. Kooi te Wijster en bij Schonewille te Hoogeveen.
1961: In het Drentse Tiendeveen is Berend Pekel door een agent neergeschoten. Het hele dorp is geschokt. Lees alle verslagen die gepubliceerd zijn in de lokale en in de landelijke kranten. Het meisje (2 e van links) is Willemina Jantina Sloots, zij is getrouwd op 3 januari 1919 in Halsteren, met Cornelis Johannes van der Kooi, zoon van ds. Atze van der Kooi en Hendrina Catrina Tap. Haar ouders: Roelof Sloot en Stientje Drok afkomstig uit Stadskanaal, Groningen. foto uit 1908. De smederij van Willem Dingeman Faasse en echtgenote Janna Wilhelmina den Braber, gebouwd in 1929 aan de toenmalige Molendijk, later de Zuiddijk in St. Philipsland. De twee kinderen zijn Neeltje en Maria Faasse. Het woonhuis ernaast (rechts) is gebouwd in 1921.
De weegbrug in St. Philipsland. De tweede van rechts is Marinus den Braber, broer van Janna Wilhelmina den Braber. De overige mannen zijn niet bij mij bekend. De weegbrug is recentelijk vernieuwd in februari 2014. In de Heemkundekring van St. Philipsland is er alles over te lezen. Maatje Kaashoek , geboren op 13 september 1866 in St. Annaland is een dochter van Johannes Kaashoek (1825/1901) en Klasina van Schouwen (1842/1910). Maatje is in ondertrouw op 27 juni 1890 in St. Annaland met Jacob van Diest, aldus een bericht in de Zierikzeesche Nieuwsbode. Eén dag later verscheen het volgende bericht: ‘De ondertrouw heeft op 27 juni geen plaats gehad, door teleurstelling van Maatje Kaashoek, met ondertekening van Jacob van Diest, 28 juni 1890. Maatje is ongehuwd gebleven.
Oktober 1969: Attje Wiegersma, kleindochter van Hedzer van der Kooi (geboren op 25 mei 1878) is overleden op 26 oktober 1969 in het ziekenhuis in Groningen. De Leeuwarder Courant omschreef dit ongeval aldus: ‘Meisje, gewond bij ernstig ongeval te Dokkum, overleden’. De achttienjarige leerling-ziekenverpleegster Attje Wiegersma is vannacht in het Academisch Ziekenhuis te Groningen overleden aan de verwondingen, die zij donderdag bij een verkeersongeval op de Birdaarder- straatweg te Dokkum opliep. Attje zat met haar ouders bij haar verloofde, de negentienjarige veehouder Rinze Bijker uit Wanswerd, in de auto. Alle vier raakten zwaar gewond. De auto, die door de heer Bijker werd bestuurd, vloog door onbekende oorzaak op een stilstaande vrachtauto met aanhanger, waarvan pas mest was gelost. Het gezin Wiegersma, dat in Sijbrandahuis woont, telt thuis nog 4 kinderen in de leeftijd van zestien tot zeven jaar. Attje, die werkzaam was bij Talma-oord te Veenwouden, woonde in het zusterhuis aldaar. * * Heden overleed, na eene hevige ongesteldheid, tot diepe droefheid van haren echtgenoot, harde ouders en eenigsten broeder, SJOUKJE AANTS WOUDSMA , echtgenoot van Tjeerd Hedzers v.d. Kooi, in den nog jeugdigen leeftijd van ruim 28 jaar, nalatende 2 kinderen. Raard, 1 juli 1879. Uit aller naam, A. Woudsma. Strekkende deze tot kennisgeving aan verdere familie en de vele bekenden.
* * Heden mogt het den Heer over leven en dood behagen, om na een kortstondig maar geduldig lijden van ons weg te nemen, onze geliefde vader en behuwd- vader F.S. DEN BRABER , in leven gepensioneerd dijkbaas van den Polder Oude van St. Philipsland, in den ouderdom van 90 jaar en 8 maanden. St. Philipsland, 27 julij 1874. Uit aller naam, C. Faasse. Algemeene kennisgeving. Elisabeth den Braber trouwde op 13 oktober 1825 in St. Philipsland met Willem de Rooij. De ouders van Elisabeth (Johannes den Braber en Leuntje Danser) lieten een huis bouwen voor Elisabeth. Rond 1970 is het afgebroken. Elisabeth woonde hier met 8 kinderen. Aan de linkerzijde is een aanbouw wat gebruikt werd om brood te bakken en voor de verkoop. De woning stond aan het eind van de Voorstraat in St. Philipsland en met de achterkant tegen de dijk aan.
https://kaashoekgenealogie.nl - geretoucheerde foto https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - dijkwoning van Elisabeth den Braber & Willem de Rooij https://kaashoekgenealogie.nl - dijkwoning van Elisabeth den Braber & Willem de Rooij https://kaashoekgenealogie.nl