De familienaam Kaashoek is ontstaan uit een veldnaam. De Uiterst-Nieuwlandpolder onder St. Maartensdijk is vermoedelijk in 1441 bedijkt door Frank van Borselen. De naam Kaeshoec wordt voor het eerst in 1444 vermeld in een stichtingsoorkonde van een vicarie ter ere van Petrus, Paulus en Barbara in de kerk van St. Maartensdijk (archief Nassause Domeinraad regest 888). Na de Watersnoodramp van 1953 werden door mijn ouders plannen gemaakt over nieuwbouw van een woonhuis en winkel. De Noordoostpolder zou een mogelijke locatie worden, maar als ‘Fluplander’ wil je niet weg uit het dorp. Om een nieuwe levensmiddelenzaak en cafetaria te beginnen, werd er aan de rand van het dorp gebouwd, Wilhelminastraat nummer 31. Door de uitbreiding van het dorp, zou deze locatie in het midden van het dorp komen te liggen. De aannemer was bouwbedrijf ‘van Schelven’ uit St. Philipsland. Foto boven: St. Philipsland, 1955. Links staat de lagere school, midden boven de NH-kerk, rechts onder het Groene Kruis gebouw met het badhuis. Daarnaast de woon/winkelpand van mijn ouders in de Wilhelminastraat. In de jaren 60 is er een magazijn aangebouwd. Klik op de foto’s om deze vergroot te zien. 3 september 1955: Burgemeester de Jonge heeft alhier het nieuwe woon- en winkelpand van de heer D.C. Kaashoek geopend. In de nieuwe zaak is ook een lunchroom ondergebracht. In een kort woord sprak hij zijn voldoening uit over de verrijzenis van dit mooie gebouw, aangezien het een bijdrage is in de verfraaiing van ‘t geheel en van het straatbeeld in het bijzonder.
St. Philipsland, 16 oktober 1959 overleden na aanrijding met bromfiets. Aan de verwondingen die hij op 9 oktober jl. bij een aanrijding met zijn bromfiets door een auto op een kruispunt van de verkeersweg bij St. Philipsland op liep, is de 35-jarige heer D. Kaashoek op 10 oktober in het ziekenhuis te Bergen op Zoom overleden. Was er aanvankelijk enige hoop op herstel, in de tijd van een etmaal na het ongeluk is zijn toestand blijkbaar wegens inwendige complicaties zodanig verslechterd, dat spoedige overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk bleek. Een en ander heeft helaas niet mogen baten; kort na aankomst is hij overleden. De verslagenheid en het medeleven met de jonge weduwe en haar twee jeugdige kinderen is groot. Bron: Eendrachtsbode. ST. PHILIPSLAND, 28 januari 1948: De duivensportvereniging ‘De Reisduif’ hield met 50 leden een algemene vergadering. Uit het verslag van de penningmeester bleek dat het voordelig saldo ƒ 93,00 bedroeg. De aftredende bestuursleden werden bij acclamatie herbenoemd. Tot leden der klokcommissie werden gekozen de heren L. Vermey, A. v.d. Est, Th. Bakker en D. Kaashoek. Bron: Zierikzeesche Nieuwsbode.
Abel Anthonisse Abels, uit Stavenisse in dienst bij de VOC. Heenreis op dinsdag 31 december 1754, in dienst als jongmatroos bij kamer Zeeland. Vertrek van het schip Middelburg, op weg naar Batavia. Vertrokken vanuit Rammekens. Schipper: Cornelis van Zwanenburg. Op donderdag 3 april 1755 aankomst van het schip Middelburg op de Kaap. Maandag 19 mei vertrek van het schip Middelburg van de Kaap. Maandag 21 juli aankomst van het schip Middelburg in Batavia. Woensdag 24 september 1755 uitdiensttreding van Abel Anthonisse. Reden: overleden in Azië. AKTE van GEBOORTE. Heden den derden van de maand December des jaars een duizend acht honderd zes en zestig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand van de gemeente Poortvliet, provincie Zeeland, Abraham Kaashoek, dewelke heeft verklaard, dat op den tweeden van de maand December des jaars 1866, is geboren een kind van de mannelijke kunne, aan dit kind hij verklaart te geven de voornaam van Marinis. Helaas wordt deze Marinis Kaashoek nog altijd Marinus genoemd. Dit komt mede door de vele verschrijvingen van Marinis.
Pieter Moeliker, geboren op 16 november 1766 te Ooltgensplaat huwde in 1790 te St. Annaland met Maria den Engelsman, geboren op 18 mei 1760 te St. Annaland en aldaar overleden op 31 oktober 1813. Zoon Pieter werd geboren op 7 april 1792 te St. Annaland en aldaar overleden op 9 september 1857. Pieter huwde op 9 januari 1813 te St. Annaland met Margaretha van Bloppoel, geboren op 6 november 1785 en aldaar overleden op 30 september 1857. Zoon Adam werd geboren op 24 augustus 1818 te St. Annaland en aldaar overleden op 9 maart 1872. Hij huwde op 17 mei 1842 te St. Annaland met Cornelia Wessels, geboren op 14 oktober 1815 te St. Annaland en aldaar overleden op 25 oktober 1880. Zoon Pieter werd geboren op 11 juli 1842 te St. Annaland en aldaar overleden op 7 november 1918. Hij huwde op 19 oktober 1866 te St. Annaland met Anna den Engelsman, geboren in 1842 te Melissant en overleden op 30 juni 1892 te St. Annaland. Uit dit huwelijk zijn geboren: Cornelia op 27 oktober 1867, Cathalina (foto boven) op 24 november 1869 (zij huwde met Marinis Kaashoek), Adam op 29 april 1871 en overleed op 12 juli van hetzelfde jaar, Pieternella op 18 januari 1873, Sara op 12 november 1875, Adam op 8 september 1878 en Maria op 29 april 1881. Marinus Izaks Moerland, geboren op 22 april 1731 te Stavenisse en aldaar overleden op 21 november 1806. Hij huwde op 26 maart 1753 te Stavenisse met Teuntje Marinisse de Jong, geboren op 9 november 1732 te Stavenisse en aldaar overleden op 17 januari 1809. Zoon Cornelis Marinusse werd geboren op 9 september 1770 te Stavenisse en is aldaar overleden op 20 maart 1815. Hij huwde op 6 juli 1798 te Stavenisse met Engeltje Marinusse Francke, geboren op 6 februari 1778 te Stavenisse en aldaar overleden op 30 december 1810. Zoon Marinis werd geboren op 12 mei 1799 te Stavenisse en overleden te St. Maartensdijk op 18 maart
1850. Hij huwde te St. Maartensdijk op 26 augustus 1824 met Aaltje Mosselman, geboren op 14 juni 1804 te St. Maartensdijk en aldaar overleden op 5 juni 1846. Dochter Jannetje werd geboren op 3 september 1838 te St. Maartensdijk en is op 29 oktober 1898 te Poortvliet overleden. Zij huwde op 16 april 1863 met Abraham Kaashoek. Uit dit huwelijk werden geboren: Emelia 1864, Aaltje 1865, Marinis 1866, Marina 1868, Maria 1869, Elizabeth 1870, Anthoni 1871, Cornelia 1872, en Jacob 1874. Marinis trouwde met Cathalina Moeliker. Op 8 Juli 1946 a.s. hopen onze geliefde ouders, W.D. Faasse en J.W. Faasse - den Braber den dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaar in het huwelijk traden. Wij wenschen hun nog lange en gelukkige jaren toe. M.A. Stols N. Stols - Faasse Riet Andrina Gerrit Wim en Kees Thuis: dinsdag 9 juli, Zuiddijk A14, St. Philipsland. 9-7-1981. Diamanten paar in Goes. Het Goese echtpaar W. Faasse - den Braber was gisteren zestig jaar getrouwd. Ter gelegenheid van dit diamanten huwelijksjubileum wordt zaterdag een feestelijk bijeen-komst gehouden in huize Rehoboth te Goes, het huidige domicilie van het echtpaar. Beide echtelieden wonen sinds 1977 in de Ganzestad, daarvoor woonden zij op Sint Philipsland, waar W. Faasse smid van beroep was. Het echtpaar heeft zes kinderen, zestien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.
GOES - Het echtpaar W.D. Faasse - den Braber uit Goes herdacht dinsdag met een bijeenkomst in huize Rehoboth in Goes de datum waarop ze in het huwelijk traden. Vijfenzestig jaar geleden werden Willem Dingeman Faasse uit St. Philipsland en Janna Wilhelmina den Braber in de echt verbonden. Reden voor burgemeester mr. W. Blanken en zijn echtgenote om de felicitaties namens de gemeente over te brengen. Het jubilerende echtpaar, dat nog steeds gezond is, verblijft al vijf jaar in het Goese bejaardentehuis Rehoboth aan de Jasmijnstraat. De 90-jarige Willem Faasse was voorheen smid in Sint Philipsland. Zijn vrouw is afkomstig uit Yerseke en heeft de leeftijd van 85 jaar bereikt. Het echtpaar mag zich verheugen in een uitgebreid nageslacht van zes kinderen, zestien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. SINT-PHILIPSLAND - Het echtpaar Faasse - den Braber uit Sint Philipsland is zaterdagavond omstreeks 17.30 uur door een personenwagen geschept en hierbij ernstig gewond geraakt. Het echtpaar Faasse - den Braber was op familiebezoek geweest en keerde naar huis terug. Toen zij boven aan de oprit van de Oostdijk de auto van V. uit Steenbergen wilde laten passeren werden zij door deze aangereden. De heer V. kwam uit het café te Sint Philipsland, waar hij vanaf ‘s ochtends half tien was geweest. Het echtpaar moest met ernstige verwondingen in het ziekenhuis ‘Lievensberg’ te Bergen op Zoom worden opgenomen. De toestand van de heer Faasse was zondagavond nog zorgwekkend. De politie heeft V. een bloedproef afgenomen. PZC, 12-11-1973.
https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - 1960: Winkel Wilhelminastraat 31 St. Philipsland https://kaashoekgenealogie.nl. kruidenierswinkel Dingenus Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl - Leden van de duivensportvereniging 'de Reisduif'. https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl - Abel Anthonisse en de VOC https://kaashoekgenealogie.nl - geboorte akte van Marinis Kaashoek https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl https://kaashoekgenealogie.nl