generatie 1: Claas Jans, * 1655. Claas trouwde met Grietje Lieuwes, *1660. generatie 2: Jan Claeses, * 1686 in Marrum, † 1774 in Marrum. Jan trouwde met Jancke Atses, * 1695 in , † 1770 in Marrum. generatie 3: Gerrit Lieuwes Bosch, * 1753, † 1822. Volg stamreeks. 1. Gerrit Liewes Bosch, geboren in mei 1753 in Nijkerk, zoon van Lieuwe Jans Bosch en Aaltje Dirks. Gerrit is overleden op 20 juli 1822 in Reitsum, 69 jaar oud. Gerrit trouwde op 23 april 1809 in Reitsum, met Antje Jans de Roos, dochter van Jan Jacobs Roos en Trijntje Pieters Prins. Kinderen van Gerrit en Antje: 1.1. Trijntie Bosch, gedoopt op 23 maart 1810 in Reitsum, (Paaszondag). Trijntje trouwde, 26 jaar, op 17 september 1836 in Hennaarderadeel, met Bauke Jans Bakker, 42 jaar, zoon van Jan Baukes Bakker en Jantje Cornelis. Bauke is geboren op 28 juni 1794 in Oosterend. Bauke is overleden op 8 juli 1846 in Achlum, 52 jaar oud. Kinderen van Trijntje en Bauke: 1.1.1. Antje Bakker, geboren op 1 augustus 1837 in Achlum, Franekeradeel en is overleden voor februari 1839. 1.1.2. Antje Bakker, geboren op 28 februari 1839 in Achlum, Franekeradeel. Antje trouwde, 20 jaar, op 1 mei 1859 in Franeker, met Thijs Ferwerda, 24 jaar, zoon van Jan Thijssen Ferwerda en Sjieuwke Jan Bakker. Thijs is geboren op 8 maart 1835 in Franeker. Kinderen van Antje en Thijs: 1.1.2.1. Trijntje Ferwerda, geboren op 17 februari 1860 in Smilde. Trijntje trouwde, 21 jaar, op 7 mei 1881 in Franekeradeel, met Jan Jenema, 27 jaar, zoon van Klaas Arjens Jenema en Tjaltje Jans Huizinga. Jan is geboren op 12 december 1853 in Arum. 1.1.2.2. Sjieuwke Ferwerda, geboren op 31 augustus 1861 in Achlum. 1.1.2.3. Jan Ferwerda, geboren op 12 april 1863 in Achlum. 1.1.2.4. Jantje Ferwerda, geboren op 27 oktober 1864 in Achlum. 1.1.2.5. Jouke Ferwerda, geboren op 30 december 1866 in Achlum. 1.1.2.6. Bauke Ferwerda, geboren op 31 juli 1868 in Achlum. Antje (1.1.2) hertrouwde, 33 jaar, op 18 november 1872 in Franekeradeel, met Magchiel Siebrens van Bachum de Boer, 52 jaar, zoon van Hinke Sipkes de Boer. Magchiel is geboren op 8 november 1820 te IJlst. 1.1.3. Jan Bakker, geboren op 17 september 1840 in Achlum, Franekeradeel. Jan is overleden op 29 april 1890 in Makkum, 49 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar, op 16 mei 1868 in Franekeradeel, met Trijntje Pabes Dijkstra, 35 jaar, dochter van Pabe Ages Dijkstra en Mettje Reinders van der Meulen. Trijntje is geboren in Achlum. Kinderen van Jan en Trijntje: 1.1.3.1. Mettje Bakker, geboren op 7 april 1869 in Achlum. 1.1.3.2. Bauke Bakker, geboren op 17 september 1870 in Achlum. Bauke is overleden op 2 juni 1946 in Wonseradeel, 75 jaar oud. Bauke trouwde, 30 jaar, op 8 juni 1901 in Wonseradeel, met Hinke Alkema, 22 jaar, dochter van Sjoerd Alkema en Grietje Ypma. Hinke is geboren op 22 december 1883 in IJsbrechtum. 1.1.3.3. Pabe Bakker, geboren op 3 juni 1873 in Achlum. Pabe is overleden op 25 maart 1956 in Gaastmeer, 82 jaar oud. Pabe trouwde, 33 jaar, op 11 mei 1907 in Wonseradeel, met Moortje Zwart, 28 jaar, dochter van Pieter Zwart en Frouwkje Jan Hoekstra. Moortje is geboren op 18 februari 1873 in Hallum. Jan (1.1.3) hertrouwde, 39 jaar, op 6 mei 1880 in Franekeradeel, met Sytske Jacobs Viersen, 31 jaar, zoon van Jacob Eelkes Viersen en Grietje Jouws Fokkema. Sytske is geboren op 29 augustus 1848 in Herbaijum. Sytske is overleden op 2 januari 1925 in Franeker, 76 jaar oud. 1.1.4. Jantje Bakker, geboren op 9 april 1842 in Franekeradeel. Jantje trouwde, 24 jaar, op 18 mei 1866 in Franekeradeel, met Jan Gercama, 23 jaar, zoon van Rients Gerkes Gercama en Trijntje Jans de Vries. Jan is geboren op 24 maart 1843 in Midlum. Kinderen van Jantje en Jan: 1.1.4.1. Rients Gercama, geboren op 29 oktober 1866 in Midlum. Rients trouwde, 27 jaar, op 5 mei 1894 in Franekeradeel, met Trijntje de Boer, 25 jaar, dochter van Ale Dirks de Boer en Sjoukje Pieters Hooiring. Trijntje is geboren op 16 februari 1869 in Franekeradeel. Trijntje is overleden op 7 april 1954 in Harlingen, 85 jaar oud. 1.1.4.2. Trijntje Gercama, geboren op 14 juni 1868 in Achlum. Trijntje trouwde, 27 jaar, op 10 mei 1896 in Franeker, met Klaas Poortstra, 37 jaar, zoon van Riemer Klazes Poortstra en Geertje Klazes Hoekstra. Klaas is geboren op 3 februari 1859 in Wonseradeel. 1.1.4.3. Bauke Gercama, geboren op 29 september 1869 in Achlum. 1.1.4.4. Lieuwkje Gercama, geboren op 25 februari 1872 in Achlum. Lieuwkje is overleden op 22 augustus 1953 in Rottevalle, 81 jaar oud. Lieuwkje trouwde, 23 jaar, op 23 november 1895 in Franekeradeel, met Thomas Wobma, 39 jaar, zoon van Arend Thomas Wobma en Trijntje Jans Buwalda. Thomas is geboren op 20 januari 1856 in Welsrijp. Thomas is overleden op 22 december 1947 in Smallingerland, 91 jaar oud. 1.1.4.5. Antje Gercama, geboren op 5 mei 1874 in Achlum. Antje is overleden op 19 januari 1945 in Hennaarderadeel, 70 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar, op 23 mei 1900 in Hennaarderadeel, met Abraham Dijkstra, 26 jaar, zoon van Yde Abrahams Dijkstra en Akke Davids van Ruiten. Abraham is geboren op 3 oktober 1873 in Welsrijp. 1.1.4.6. Ybeltje Gercama, geboren op 28 januari 1876 in Midlum. Ybeltje trouwde, 26 jaar, op 17 mei 1902 in Franekeradeel, met Anske van der Wey, 31 jaar, zoon van Hans Feddes van der Wey en Tjitske Anskes van der Zee. Anke is geboren op 30 december 1870 in Franekeradeel. Anske is overleden op 2 december 1956 in Franeker, 85 jaar oud. 1.1.4.7. Gerke Gercama, geboren op 5 februari 1878 in Achlum. 1.1.4.8. Baukje Gercama, geboren op 25 december 1879 in Achlum. Baukje is overleden op 8 juni 1962 in Franker, 82 jaar oud, ongetrouwd. 1.1.4.9. N.N. Gercama, levenloos geboren zoon, op 5 januari 1886 in Achlum. 1.1.5. Gerrit Bakker, geboren op 14 november 1843 in Franekeradeel. Gerrit is overleden op 8 januari 1909 in Grand Rapids, Michigan, USA, 65 jaar oud. Gerrit trouwde, 24 jaar, op 16 mei 1868 in Franekeradeel, met Hendrikje Jacobs Viersen, 21 jaar, dochter van Jacob Eelkes Viersen en Grietje Jouws Fokkema. Hendrikje is geboren op 5 februari 1847 in Franekeradeel. Hendrikje is overleden op 17 januari 1880 in Hardegarijp, 32 jaar oud. (geëmigreerd in 1883; familysearch: 96ZG-RRV). Kinderen van Gerrit en Hendrikje: 1.1.5.1. Bauke Gerrits Bakker, geboren op 19 februari 1869 in Franekeradeel. Bauke is overleden op 30 juli 1957 in Franekeradeel, 88 jaar oud. 1.1.5.2. Jacob Gerrits Bakker, geboren op 10 april 1870 in Franekeradeel. Jacob is overleden op 2 februari 1964 in Grand Rapids, Michigan, USA, 93 jaar oud. 1.1.5.3. Trijntje Gerrits Bakker, geboren op 25 juli 1871 in Tietjerksteradeel. Trijntje is overleden op 23 maart 1942 in Amsterdam, 71 jaar oud. 1.1.5.4. Grietje Gerrits Bakker, geboren op 21 september 1872 in Tietjerksteradeel. 1.1.5.5. Eelke Gerrits Bakker, geboren op 6 november 1873 in Tietjerksteradeel. 1.1.5.6. Jan Gerrits Bakker, geboren op 1 maart 1875 in Tietjerksteradeel. 1.1.5.7. Jouke Gerrits Bakker, geboren op 15 januari 1876 in Bergum. Jouke is overleden op 17 maart 1948 in Ada, Kent, Michigan, USA, 72 jaar oud. 1.1.5.8. Sytske Gerrits Bakker, geboren op 3 april 1878 in Tietjerksteradeel. Sytske is overleden op 5 augustus 1962 in Grand Rapids, Michigan, USA, 84 jaar oud. 1.1.5.9. Tijs Gerrits Bakker, geboren op 30 december 1879 in Tietjerksteradeel. Tijs is overleden op 11 december 1915 in Breukelen-Nijenrode, 36 jaar oud. Gerrit (1.1.5) hertrouwde, 38 jaar, op 7 januari 1882 in Bergum, met Klaaske Gosses Jeltema, 21 jaar, dochter van Gosse Jans Jeltema en Tjitske Jacobs Sikma. Klaaske is geboren op 12 mei 1860 in Oenkerk. Klaaske is overleden op 7 september 1909 in Grand Rapids, Michigan, USA, 49 jaar oud. 1.1.6. Geertje Bakker, geboren op 10 mei 1845 in Franekeradeel. 1.1.7. Baukje Bakker, geboren op 4 november 1846 in Franekeradeel. Trijntje (1.1) hertrouwde, 33 jaar, op 20 november 1848 in Franekeradeel, met Jouke Tijsses Tijsma, 33 jaar, zoon van Tijs Joukes Tijsma en Geeske Wybes. Jouke is geboren op 16 juli 1815 in Geestmeer. Jouke is overleden op 22 december 1887 in Achlum, 72 jaar oud. Kinderen van Trijntje en Jouke: 1.1.6. Tijs Tijsma, geboren op 17 augustus 1849 in Achlum. Tijs trouwde, 39 jaar, op 18 mei 1899 in Franekeradeel, met Frietzen Jans de Vries, 35 jaar, dochter van Jan Hobbes de Vries en Antje Melles Scheepstra. Frietzen is geboren op 20 juli 1853 in Tietjerksteradeel. Frietzen is overleden op 9 juli 1946 in Sneek, 92 jaar oud. 1.1.7. Baukje Tijsma, geboren op 16 mei 1851 in Achlum. Baukje trouwde, 20 jaar, op 3 juni 1871 in Franekeradeel, met Klaas Heeringa, 27 jaar, zoon van Douwe Jacobs Heeringa en Eelkjen Meintes van den Berg. Klaas is geboren op 16 juli 1843 in Winsum. 1.2. Lieuwe Bosch, geboren op 25 december 1811 / gedoopt op 1 januari 1812 in Reitsum. 1.3. Otze Bosch, geboren op 23 maart 1814 in Reitsum. Otze trouwde, 27 jaar, op 22 mei 1841 in Wonseradeel, met Jetske Sakes Postma, 26 jaar, dochter van Sake Jacobs Postma en Ydwer Doekes. Jetske is geboren op 18 maart 1815 in Winsum. Kinderen van Otze en Jetske: 1.3.1. Gerrit Bosch, geboren op 17 maart 1842 in Kimswerd. Gerrit trouwde, 36 jaar, op 25 mei 1889 in Wonseradeel, met Aaltje Heins, 27 jaar, dochter van Jan Symonis Heins en Jeltje Reinders van der Meer. Aaltje is geboren op 30 november 1861 in Wonseradeel. 1.3.2. Ydwerd Bosch, geboren op 19 augustus 1944 in Kimswerd. 1.3.3. Sake Bosch, geboren op 25 januari 1847 in Kimswerd. Sake is overleden op 14 mei 1899 in Franeker, 52 jaar oud. Sake trouwde, 31 jaar, op 17 mei 1878 in Franekeradeel, met Pietje Hemmes, 21 jaar, dochter van Cornelis Johannes Hemmes en Yttje Dirks Rinkema. Pietje is geboren op 11 maart 1857 in Herbaijum. Pietje is overleden op 26 april 1936 in Franeker, 79 jaar oud. 1.3.4. Antje Bosch, geboren op 31 december 1849 in Kimswerd. Antje trouwde, 40 jaar, op 10 mei 1890 in Workum, met Gerlof Bosma, 39 jaar oud, zoon van Douwe Gerlofs Bosma en Antje Hettes Bruinsma. Gerlof is geboren op 2 mei 1851 in Workum. 1.3.5. Gerrit Bosch, geboren op 13 juli 1852 in Kimswerd. 1.4. Jantje Gerrits Bosch, geboren op 19 september 1816 in Reitsum. Jantje trouwde, 20 jaar, op 30 mei 1837 in Westdongeradeel, met Hedzer Keimpes van der Kooi, 35 jaar, zoon van Keimpe Hedzers van der Kooi en Hiltje Tjeerds Straatsma. Lees meer… 1.5. Jan Bosch, geboren op 25 augustus 1818 in Reitsum. Jan trouwde, 24 jaar, op 12 mei 1843 in Barradeel, met Antje Jans Hiddinga, 20 jaar, dochter van Jan Rientses Hiddinga en Kinke Pieters de Haan. Antje is geboren in 1823 in Wijnaldum. Kinderen van Jan en Antje: 1.5.1. Antje Bosch, geboren op 9 juni 1844 in Wijnaldum. 1.5.2. Kinke Bosch, geboren op 22 juni 1846 in Pietersbierum. 1.5.3. Gerrit Bosch, geboren op 16 mei 1850 in Pietersbierum. 1.5.4. Antje Bosch, geboren op 21 mei 1852 in Pietersbierum. 1.5.5. Gerrit Bosch, geboren op 20 september 1855 in Achlum. 1.5.6. Janke Bosch, geboren op 6 februari 1863 in Achlum. 1.6. Dieuke Bosch, geboren op 29 januari 1821 in Reitsum. Dieuke trouwde, 19 jaar, op 6 juni 1840 in Franekeradeel, met Anne Wybrens Oosterbaan, 28 jaar, zoon van Wybren Fongers Oosterbaan en Yttje Annes Hellema. Anne is geboren op 9 december 1831 te Achlum. Kinderen van Dieuke en Anne: 1.6.1. Jan Oosterbaan, geboren op 11 juni 1841 in Achlum. Jan is overleden op 14 januari 1930 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Jan trouwde, 19 jaar, op 30 maart 1861 in Franekeradeel, met Neeltje Obes Westra, 21 jaar, dochter van Obe Douwes Westra en Marijke Douwes Robijn. Neeltje is geboren op 10 juli 1839 in Achlum. Jan (1.6.1.) hertrouwde, 32 jaar, op 1 mei 1874 in Franekeradeel, met Trijntje de Vries, 30 jaar, dochter van Joost Arjens de Vries en Gerlantje Cornelis Tanja. Trijntje is geboren op 31 oktober 1841 in Achlum. 1.6.2. Gerrit Oosterbaan, geboren op 2 oktober 1842 in Franekeradeel. 1.6.3. Wybren Oosterbaan, geboren op 10 mei 1844 in Achlum. Wybren trouwde, 20 jaar, op 8 december 1864 in Franekeradeel, met Tjitske de Vries, 22 jaar, dochter van Joost Arjens de Vries en Gerlantje Cornelis Tanja. Tjitske is geboren op 26 december 1841 in Achlum. 1.6.4. Lieuwe Oosterbaan, geboren op 5 september 1845 in Achlum. Lieuwe is overleden op 10 september 1925 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Lieuwe trouwde, 25 jaar, op 4 mei 1871 in Franekeradeel, met Tjitske Hessels Heslinga, 24 jaar, dochter van Hessel Gerlofs Heslinga en Hylkje Sijes Heslinga. Tjitske is geboren op 11 april 1847 in Wijnaldum. 1.6.5. Yttje Oosterbaan, geboren op 20 december 1846 in Achlum. Yttje trouwde, 24 jaar, op 7 oktober 1871 in Franekeradeel, met Wybrandus Jacobus van der Oudermeulen, 27 jaar, zoon van Jacob van der Oudermeulen en Ymkje Tenkick. Wybrandus is geboren op 27 oktober 1843 in Arum. 1.6.6. Antje Oosterbaan, geboren op 5 juli 1849 in Achlum. Antje is overleden op 16 oktober 1925 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Antje trouwde, 20 jaar, op 13 mei 1870 in Franekeradeel, met Jan Heslinga, 19 jaar, zoon van Hessel Gerlofs Heslinga en Hylkje Sijes Heslinga. Jan is geboren op 4 augustus 1850 in Wijnaldum. 1.6.7. Doeke Oosterbaan, geboren op 1 oktober 1851 in Achlum. Doeke trouwde, 24 jaar, op 13 november 1875 in Barradeel, met Geertje Rienks, 23 jaar, dochter van Klaas Simons Rienks en Tietje Jans Kuperus. Geertje is geboren op 3 mei 1852 in Tzummarum. 1.6.8. Elisabeth Oosterbaan, geboren op 14 februari 1854 in Franekeradeel. 1.6.9. Elisabeth Oosterbaan, geboren op 13 januari 1856 in Franekeradeel.
kaashoekgenealogie.nl